Tiedekulttuurien tasa-arvo tutkimuksen arvioinnissa : tutkimuksen kokonaisarvioinnin analyysi yhteiskuntatieteiden näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Keiski, Ville
dc.date.accessioned 2012-10-01T14:22:09Z
dc.date.available 2012-10-01T14:22:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231559
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38714
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210012555 en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan Jyväskylän yliopistossa vuosina 2010 ja 2011 suoritettua tutkimuksen kokonaisarviointia. Tarkoituksena on selvittää, onko kokonaisarviointi ollut tasa-arvoinen, kun sitä tarkastellaan erilaisten tiedekulttuurien näkökulmasta. Tasa-arvoisuus on otettu kokonaisarvioinnissa yhdeksi johtavaksi periaatteeksi. Tutkimuksen aineistona on tutkimuksen kokonaisarvioinnin arviointiraportti, josta analyysin kohteeksi on valittu raportin yleinen ohjeistus sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen arvioinnin osuus. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Michel Foucalt’lta lähtöisin oleva hallinnallisuuden teoria. Teorian avulla huomio voidaan kiinnittää ensinnäkin ajattelun ja hallinnan suhteeseen. Tällöin voidaan tarkastella niitä historiallisia prosesseja, joiden myötä erilaiset arviointikäytännöt ovat saavuttaneet nykyisen asemansa länsimaisten yhteiskuntien hallinnassa. Toiseksi teorian avulla arviointikäytäntöjä voidaan tarkastella erityisinä hallinnan tekniikoina. Tällöin arviointia ei nähdä pelkästään toimintana, jolla mitataan sitä, kuinka hyvin arvioinnin kohde toimii määriteltyjen tehtävien mukaisesti. Sen sijaan kun arviointia tarkastellaan hallinnan tekniikkana, paljastuu sen aktiivinen rooli arvioinnin kohteena olevien instituutioiden, organisaatioiden ja yksilöiden muovaamisessa arviointikelpoisiksi. Teoreettista viitekehystä täydentää Tony Becherin teoria akateemisista heimokulttuureista. Becher jakaa akateemiset kulttuurit neljään eri heimoon, joita erottaa toisistaan niiden kognitiiviset ja sosiaaliset toimintatavat. Akateemisten kulttuurien avulla voidaan tutkimusaineistosta analysoida sitä, suosivatko arvioinnissa käytettävät tekniikat jotakin tiettyä tieteen tekemisen tapaa. Tutkimuksessa käy ilmi, että tutkimuksen kokonaisarvioinnin tavoitteissa korostetaan vahvasti kansainvälisyyttä, ja laitoksen arvioinnissa englanninkielistä artikkelimuotoista julkaisemista pidetään ensisijaisena indikaattorina tieteellisestä laadusta ja vaikuttavuudesta. Tästä voidaan päätellä, että arviointi suosii tiedekulttuuria, joka on ominainen koville tieteille, joita tyypillisesti edustavat luonnontieteet. Se, että arviointi ei ole tasapuolista, vaikuttaa myös siihen, minkälaista tieteen tekemisen tapaa pidetään ylipäänsä muita parempana. Tällä tavalla arviointi muokkaa laitoksen toimintakulttuuria arvioinnin suosimaan suuntaan, mikä voidaan nähdä uhkana tutkimuksen monimuotoisuudelle.
dc.format.extent 76 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Foucault, Michel
dc.subject.other Becher, Tony
dc.subject.other akateemiset heimokulttuurit
dc.title Tiedekulttuurien tasa-arvo tutkimuksen arvioinnissa : tutkimuksen kokonaisarvioinnin analyysi yhteiskuntatieteiden näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210012555
dc.subject.ysa arviointi
dc.subject.ysa tutkimus
dc.subject.ysa yliopistot
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa politiikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-10-01T14:22:09Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record