Työhyvinvoinnin koettu muutos työntekijöiden osallistumista korostavassa valmennusohjelmassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaskivirta, Ville
dc.date.accessioned 2012-09-24T06:45:39Z
dc.date.available 2012-09-24T06:45:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231088
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209242498 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38623
dc.description.abstract Kaskivirta, Ville 2012. Työhyvinvoinnin koettu muutos työntekijöiden osallistumista korostavassa valmennusohjelmassa. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 69 s. Työhyvinvointi on erittäin tärkeä osa toimivaa ja menestyvää yrityskulttuuria. Työhyvinvoinnin tarve ja sen selkeät puutteet ovat tulleet kansainvälisesti voimakkaasti esiin kasvavien sairaseläkkeiden ja ennenaikaisen työelämästä poistumisen muodossa. Voimakkaasti muuttuvan huoltosuhteen takia ihmisten työurien pidentäminen on välttämätöntä monissa länsimaissa ja tutkimukset tehokkaimpien keinojen selvittämiseksi ovat jatkuvasti käynnissä. Tämä kvantitatiivinen tutkimus on tehty Suomessa syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana. Kohdeorganisaationa osallistavassa työhyvinvointiohjelmassa oli kansainvälisen yrityksen Etelä-Suomessa sijaitseva 100 hengen yksikkö. Tutkimusmetodina oli kyselytutkimus jossa kysyttiin fyysiseen aktiivisuuteen, ravintoon ja työyhteisön toimintaan liittyviä kysymyksiä. Kyselytutkimuksen avulla pyrittiin myös selvittämään kuinka osallistava työhyvinvointiohjelma vaikuttaa henkilöstön kokemaan työhyvinvointiin ja kuinka fyysinen aktiivisuus sekä terveet elämäntavat vaikuttavat koettuun työhyvinvointiin. Kyselyn tuloksia analysoitiin t-testin ja regressioanalyysin avulla, joilla pyrittiin selvittämään hyvinvointiohjelman tilastollista merkitsevyyttä. Ohjelma oli kestoltaan 9 kuukautta, joka sisälsi 4 puolen työpäivän mittaista työhyvinvointitapahtumaa. Tapahtuman kestosta puolet käytettiin osallistavaan työhyvinvointi- valmennukseen, ja puolet erilaisiin liikuntalajikokeiluihin. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että tilastollisesti merkitsevää muutosta henkilöstön kokemassa työhyvinvoinnissa ei ollut, mutta fyysinen aktiivisuus ja terveet elämäntavat korreloivat positiivisesti (r=0.236, p=0.05) koetun työhyvinvoinnin kanssa. Johtopäätöksenä voidaan todeta työhyvinvoinnin olevan monipuolinen kokonaisuus, jota tulee kehittää kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Työhyvinvointi
dc.subject.other fyysinen aktiivisuus
dc.subject.other ravinto
dc.subject.other työyhteisön kehittäminen
dc.title Työhyvinvoinnin koettu muutos työntekijöiden osallistumista korostavassa valmennusohjelmassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209242498
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa ravinto
dc.subject.ysa työyhteisöt
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valmennus- ja testausoppi fi
dc.contributor.oppiaine Science in Sport Coaching and Fitness Testing en
dc.date.updated 2012-09-24T06:45:40Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record