Kulttuurin merkityskonstruktiot aluekehittämisessä : maakuntien liitot alueellisia kulttuurilinjauksia tuottamassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rolser, Tiina
dc.date.accessioned 2012-09-19T09:22:48Z
dc.date.available 2012-09-19T09:22:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226966
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209192446 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38577
dc.description.abstract Työssä tarkastellaan kulttuurille alueiden kehittämisessä annettuja merkityksiä. Tarkastelutasona käytetään Suomen maakuntia ja maakuntien liittoja, jotka toimivat lakisääteisinä aluekehitysviranomaisina alueillaan. Työn tausta-ajatuksena on näkemys alueellisen toimijakentän ajallisesta muotoutumisesta hallinnollisissa ja poliittisissa muutosprosesseissa. Maakuntien aseman katsotaan olennaisesti muuttuneen Suomen EUjäsenyyden myötä. Euroopan unionin aluepolitiikka perustuu aluelähtöisyydelle, mitä edellytetään myös kansalliselta aluepolitiikan viitekehykseltä. Unionin aluepolitiikkaa toteutetaan ohjelmallisuuden periaatteella. Myös maakuntien liitot laativat aluettaan ja sen kehittämistä koskevia ohjelmia ja suunnitelmia. Liitot nähdään tässä tutkielmassa alueittensa johtavina toimijoina, joilla on aluepoliittista valtaa suhteessa muihin alueen toimijoihin. Kulttuurin yhteiskunnallisissa perusteluissa on siirrytty kulttuurin sosiaalisesta ja poliittisesta ulottuvuudesta kulttuurin taloudellisen roolin painotukseen. Euroopan unionin aluepolitiikassa kulttuurilla on välineellinen merkitys muiden politiikkatavoitteiden saavuttamisessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä merkityksiä ja tavoitteita kulttuuriin liitetään maakuntien kehittämisessä. Tähän liittyen työssä tarkastellaan myös maakunnissa esitettyjä kulttuurin määrittelyjä ja niihin sitoutumista. Tutkimuksen aineiston muodostavat kymmenen eri maakuntien liitoissa vuosina 2003–2009 laadittua kulttuuristrategiaa, joissa liitot linjaavat alueidensa kulttuurisia tavoitteita. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty kielen merkitystä painottavaa tekstin sisällönanalyysiä. Kieli ja kielenkäyttö ymmärretään sosiaalista todellisuutta rakentavana toimintana, jolloin huomio kohdistuu niihin merkityksiin, joita kielellä pyritään tuottamaan. Työn tulosten perusteella on havaittavissa, että kulttuurin taloudelliset perustelut löytyvät myös maakuntien tuottamista asiakirjoista. Euroopan unionin aluepolitiikan linjausten tapaan kulttuuri määrittyy maakuntien kulttuuristrategioissa sen välineellisen arvon kautta. Kulttuurin merkitys rakentuu aineistossa kulttuurin taloudellisen tuottavuuden, sosiaalisten vaikutusten ja vetovoimaisuuden kautta, ja kulttuurilla nähdään tulevaisuudessa olevan yhä suurempi merkitys ja vastuu alueen menestyksellisessä kehittämisessä. Kulttuurin ylhäältä annettu merkityksellistäminen sitouttaa alueen kulttuuria ja kulttuuritoimijoita hegemoniseen kulttuurin tulkintaan ja rajoittaa kulttuurin demokratiaa ja itseisarvoa. Maakuntien liittojen aseman ja niiden kulttuuripoliittisen vallan vahvistuminen aluehallinnon uudistuksessa tarjoaa monia jatkotutkimusmahdollisuuksia.
dc.format.extent 105 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Euroopan unioni
dc.title Kulttuurin merkityskonstruktiot aluekehittämisessä : maakuntien liitot alueellisia kulttuurilinjauksia tuottamassa
dc.title.alternative Maakuntien liitot alueellisia kulttuurilinjauksia tuottamassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209192446
dc.subject.ysa aluekehitys
dc.subject.ysa aluepolitiikka
dc.subject.ysa kulttuuri
dc.subject.ysa strategia
dc.subject.ysa maakunnat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-19T09:22:48Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record