Liikunnan syyt urheiluseuran aktiivijäsenillä ja muilla nuorilla : WHO-Koululaistutkimus 2010

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Viitanen, Emma
dc.date.accessioned 2012-09-08T08:12:29Z
dc.date.available 2012-09-08T08:12:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225362
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38497
dc.description.abstract Pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, kuinka yleistä urheiluseurajäsenyys oli 13- ja 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen joukossa. Lisäksi tarkasteltiin nuorten tärkeinä pitämiä liikunnansyitä. Tavoitteena oli selvittää, eroavatko nuorten tärkeinä pitämät liikunnan syyt urheiluseuran jäsenten ja muiden nuorten välillä. Lopuksi tarkasteltiin, mitkä tekijät selittivät urheiluseurajäsenyyden todennäköisyyttä. Tutkimus perustui vuoden 2010 WHO-Koululaistutkimuksen aineistoon, josta analysoitiin 13- ja 15-vuotiaiden (n=4260) taustatietoihin, urheiluseurajäsenyyteen ja liikunnan syihin liittyvät kysymykset. Kvantitatiivinen aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Tutkimusongelmien selvittämiseksi käytettiin frekvenssijakaumia, ristiintaulukointia, -testiä, faktorianalyysiä sekä binääristä logistista regressioanalyysiä. Urheiluseurajäsenyys oli yleisempää pojilla kuin tytöillä. 13-vuotiaat olivat urheiluseurojen jäseniä yleisemmin kuin 15-vuotiaat. Faktorianalyysin avulla yksittäiset liikunnan syyt tiivistettiin neljän summamuuttujan alle: sosiaalisuus, fiilis, muiden miellyttäminen ja terveyden tavoittelu. Terveyden tavoittelu nousi tytöillä yleisimmin tärkeäksi liikunnan syyksi, kun taas pojilla yleisimmin tärkeä oli liikunnasta saatava fiilis. Vähiten tärkeäksi nuoret kokivat muiden miellyttämisen liikunnan syynä. Urheiluseuran jäsenet pitivät kaikkia liikunnan syitä yleisemmin itselle tärkeinä verrattuna muihin nuoriin. Urheiluseurajäsenyyttä selittivät logistisessa regressioanalyysissa nuorempi ikä ja se, että vastaajan sukupuoli oli poika. Liikuntaa tulisi tarjota nuorille erityisesti liikunnallisten elä¬mysten avulla. Voittaminen oli nuorille vastaajille vähem¬män tärkeä syy liikkua, joten kilpaurheilun ohella ja sijasta urheiluseurojen tulisi pyrkiä tarjoamaan liikunnallista toi¬mintaa, jossa lähtökohtana olisivat liikunnan ilo, yhdessä tekeminen sekä toimintakyvyn parantaminen. Terveysnä¬kökulmat voisivat olla lähinnä liikunnan tuottamaa lisäar-voa, joka syntyy liikunnan monipuolisesta harrastamises¬ta. Urheiluseurojen tarjotessa nuorten kiinnostukset tavoittavaa toimintaa, voisivat urheiluseurojen harrastajamäärät ja nuorten liikunnan määrä lisääntyä samanaikaisesti.
dc.format.extent 71 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other WHO-Koululaistutkimus
dc.title Liikunnan syyt urheiluseuran aktiivijäsenillä ja muilla nuorilla : WHO-Koululaistutkimus 2010
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209082350
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa urheiluseurat
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa syyt
dc.subject.ysa motivaatio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.date.updated 2012-09-08T08:12:29Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record