Nestemäistä leipää ja sirkushuveja : alkoholin politiikka akateemisessa opiskelijaheimokulttuurissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Päärnilä, Olli
dc.date.accessioned 2012-08-21T05:52:57Z
dc.date.available 2012-08-21T05:52:57Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224349
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208212197 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38328
dc.description.abstract Tutkielmassa tutkittiin alkoholia poliittisesta näkökulmasta akateemisessa opiskelijakulttuurissa. Näkökulmaa kutsuttiin alkoholin politiikaksi, joka tarkoitti alkoholin käsitteellistämistä kahteen vastakohtaiseen poliittiseen kategoriaan, alkoholilliseen ja alkoholittomaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alkoholillisen ja alkoholittoman poliittisretorisia suhteita sekä yhteyksiä tutkimuskentän teoreettiseen kehykseen, akateemiseen heimokulttuuriin. Tutkimusaineisto käsitti puoli lukukautta opiskelijaviestintää Jyväskylän yliopiston kampusalueella ja tietoverkoissa, ja pääpainotus kohdistui juhlimiskulttuuria käsitteleviin teksteihin. Tätä tekstuaalista aineistoa analysoitiin retorisella luennalla, joka keskittyi alkoholin poliittisten figuureiden tunnistamiseen ja niiden implisiittisten eli näkymättömien taustaoletuksien tulkitsemiseen. Metodi perustui Kari Palosen ajatukseen poliittisen retoriikan asymmetrisyydestä ja implisiittisistä negaatiofiguureista. Alkoholillinen osoittautui aineistossa alkoholitonta yleisemmäksi ja voimakkaammaksi. Akateeminen heimokulttuuri rakentuu opiskelijoiden juhlimiskulttuuriin kytkeytyvän alkoholin politiikan näkökulmasta tavallisena ja ensisijaisena pidettyä alkoholillista painottaen. Alkoholillista suosivat ilmaisut esiintyvät usein opiskelijaryhmiä yhdistävinä symboleina. Alkoholillinen näyttäytyy positiivisena, alkoholiton negatiivisena. Alkoholiton ei kuulu erikoisuudessaan opiskelijaheimojen ytimiin, koska sillä ei ole retorista pelivaraa kytkeytyä heimokulttuurillisiin hyveisiin. Aineistorajauksen laajuudessa alkoholin poliittinen opiskelijaidentiteetti korosti alkoholillista toimijatasosta (ainejärjestö, ylioppilaskunta, sosiaaliviranomaiset) riippumatta. Näistä johtopäätelmistä johtaen tulisi alkoholin poliittisen muutoksen aikaansaamiseksi herkistyä myös alkoholin poliittiselle kielenkäytölle. Alkoholin poliittisen muutoksen edellytyksenä on tutkielman heimoteoreettisen viitekehyksen perusteella alkoholillisen hallitsevan aseman avoimempi kyseenalaistaminen. Myös alkoholittomuus voitaisiin kytkeä retorisesti muihin opiskelijaryhmille keskeisiin arvoihin ja poliittisiin kategorioihin, kuten yhdessäoloon, hauskanpitoon tai sivistyneisyyteen.
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Jyväskylän yliopisto
dc.title Nestemäistä leipää ja sirkushuveja : alkoholin politiikka akateemisessa opiskelijaheimokulttuurissa
dc.title.alternative Alkoholin politiikka akateemisessa opiskelijaheimokulttuurissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208212197
dc.subject.ysa alkoholi
dc.subject.ysa alkoholikulttuuri
dc.subject.ysa opiskelijajärjestöt
dc.subject.ysa poliittisuus
dc.subject.ysa retoriikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-08-21T05:52:57Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record