Kartelli oikeussalissa : sosiologinen näkökulma suomalaiseen kartelliin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylitalo, Juha
dc.date.accessioned 2012-08-14T17:04:17Z
dc.date.available 2012-08-14T17:04:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224051
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208142145 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38278
dc.description.abstract Tutkimus pyrkii kuvaamaan suomalaisen yhteiskunnan suhdetta kartelliin viranomaistoiminnan ja talouden säätelyn näkökulmasta. Empiirinen tutkimus perustuu Kilpailuviraston esitykseen Markkinaoikeudelle, jossa asfalttialan yritysten todistetaan osallistuneen kartelliin. Tutkimus on tehty adaptiivisen tutkimusmetodin hengessä siten että aineiston analyysiä on kehitelty vuoropuhelussa teoreettisen viitekehyksen kanssa. Suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen kartelleihin on poikennut valtavasti eri aikoina. Täydestä kartellivapaudesta on siirrytty rajoitusten ja valvonnan kautta täyskieltoon. Viranomaisen toiminta perustuu lakiin, mutta siihen kohdistetut odotukset ja merkitykset ovat kulttuurisia. Kilpailuviraston laaja selvitys ja huomattavat seuraamussakot kertovat osaltaan muutoksesta, joka suomalaisessa talouden sääntelyssä on tapahtunut. Teoreettinen tarkastelu perustuu taloussosiologian näkemykseen taloudellisen toiminnan uppoutumisesta sosiaaliseen maailmaan. Soveltamani taloussosiologinen näkökulma ottaa epävarmuuden käsitteen lähtökohdakseen. Epävarmuuden oloissa tukeudutaan sosiaalisiin suhteisiin, jotka edelleen on tarkasteltavissa vallan, instituutioiden, verkostojen ja tradition käsitteillä. Niklas Luhmannin funktiojärjestelmiin tukeutuvan systeemiteorian avulla tutkimuksessa tarkastellaan talouden, oikeudellisen ja poliittisen järjestelmän suhdetta asfalttikartellissa empiirisen analyysin pohjalta. Analyysi perustuu Kilpailuviraston esityksen retoriselle erittelylle. Analyysi osoittaa Kilpailuviraston ottavan erilaisia rooleja kilpailupolitiikan kentällä. Esityksen perusteella sen rooli on tarkastella kilpailua raportoijan asemasta hyvinkin aktiiviseen tarkastajan rooliin. Analyysissä tarkastellaan myös kartellikäytännöille annettuja merkityksiä ja erityisesti sitä millaisella argumentaatiolla rakennetaan vakuuttavaa kertomusta kartellista ja sen haitallisesta vaikutuksesta. Analyysin yhteenveto -luvussa analyysin pohjalta tehtyjä havaintoja suhteutetaan teoreettiseen käsitteistöön sekä aikaisempien tutkimusten antamiin näkökulmiin kilpailupoliittisessa puheavaruudessa. Loppuluvussa käsitellään vielä yleisellä tasolla kartellitutkimusta ja kilpailupolitiikkaa yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena.
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kartellit
dc.subject.other taloussosiologia
dc.subject.other kilpailu
dc.subject.other säätely
dc.subject.other asfalttikartelli
dc.title Kartelli oikeussalissa : sosiologinen näkökulma suomalaiseen kartelliin
dc.title.alternative Sosiologinen näkökulma suomalaiseen kartelliin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208142145
dc.subject.ysa kartellit
dc.subject.ysa taloussosiologia
dc.subject.ysa kilpailu
dc.subject.ysa säätely
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-08-14T17:04:17Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record