Pakolaistaustaiset maahanmuuttajat suomalaisilla työmarkkinoilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Metso, Laura
dc.date.accessioned 2012-07-18T11:42:29Z
dc.date.available 2012-07-18T11:42:29Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223164
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207182101 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38236
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työllistymispolkuja suomalaisilla työmarkkinoilla. Tutkimusongelma on jäsennelty neljän tutkimuskysymyksen muotoon. Kysymyksillä on pyritty selvittämään sitä, miten inhimilliseen, sosiaaliseen ja kulttuurilliseen pääomaan luettavat tekijät ilmenevät pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työllistymispoluissa. Samoin on haluttu selvittää ohjaako työmarkkinoiden segmentoituminen maahanmuuttajat tietynlaisiin töihin. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty teemahaastattelemalla kymmentä jo työelämässä olevaa pakolaistaustaista maahanmuuttajaa. Eri maista lähtöisin olevien haastateltavien joukossa on kuusi miestä ja neljä naista. Aineiston analysointi pohjautuu teemoitteluun ja haastateltavien puheessa ilmenevät seikat on liitetty aiempaan tutkimustietoon. Tutkimustulokset esitetään tutkimuskysymyksittäin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että inhimillinen pääoma on huonosti maasta toiseen siirrettävissä. Tämä ilmenee muun muassa niin, että Suomeen saavuttuaan kaikki haastateltavat ovat olleet työttöminä erimittaisia aikoja. He ovat kuitenkin pikku hiljaa kyenneet vahvistamaan Suomi-spesifiä inhimillistä, sosiaalista ja kulttuurista pääomaansa kouluttautumalla, osallistumalla työharjoitteluihin ja hankkimalla varsinaista työkokemusta. Työnhaussa sosiaaliset suhteet ovat olleet merkittävässä asemassa, minkä lisäksi haastateltavat ovat työllistyttyään itse pyrkineet auttamaan myös maahanmuuttajataustaisia tuttaviaan palkkatyöhön pääsemisessä. Kaikkien haastateltavien ensimmäiset varsinaiset palkkatyöt ovat löytyneet niin sanottujen työmarkkinoiden sisääntuloammattien joukosta. Tällä hetkellä puolet haastateltavista toimii edelleen tähän ryhmään kuuluvissa etnospesifeissä ammateissa. Työllistyminen vaikuttaa olleen haastateltaville erittäin positiivinen asia, joka edesauttanut Suomeen integroitumista suuresti. Suurimmalla osalla haastateltavista työllisyystilanne vaikuttaisi kuitenkin olevan kaukana ideaalista, sillä heillä on paljon erilaisia suurempia ja pienempiä työelämään liittyviä toiveita.
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other pakolaiset
dc.subject.other maahanmuuttajat
dc.subject.other työllistyminen
dc.subject.other inhimillinen pääoma
dc.subject.other sosiaalinen pääoma
dc.subject.other työmarkkinoiden segmentoituminen
dc.title Pakolaistaustaiset maahanmuuttajat suomalaisilla työmarkkinoilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207182101
dc.subject.ysa pakolaiset
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa työllistyminen
dc.subject.ysa henkinen pääoma
dc.subject.ysa sosiaalinen pääoma
dc.subject.ysa kulttuurinen pääoma
dc.subject.ysa työmarkkinat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-07-18T11:42:29Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record