Musiikkifestivaalit oppivina organisaatioina : tutkimuskohteina Savonlinnan Oopperajuhlat ja Haapavesi Folk Music Festival

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylikauma, Minna
dc.date.accessioned 2012-06-21T18:21:56Z
dc.date.available 2012-06-21T18:21:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218563
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206211936 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38080
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan kahden suomalaisen musiikkifestivaalin, Savonlinnan Oopperajuhlien ja Haapavesi Fok Music Festivalin, kohtaamia haasteita 2000-luvulla sekä sitä, miten haasteisiin on reagoitu ja toimintaa sitä kautta kehitetty. Kun festivaalien tarkastelun painopiste on kehittämistoiminnassa ja siihen johtavissa tekijöissä, tarvitaan oppimista sekä oppimiseen ja kehittämiseen suuntautunutta organisaatiota. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on siis oppiva organisaatio, jonka luomien raamien puitteissa festivaaleja lähestyttiin johtajuuden, suunnan, kehittymisen esteiden, kehittymisen suunnan valinnan ja toteutuksen sekä palkitsemisjärjestelmien osa- alueiden kautta. Tutkimuksen aihetta lähestyttiin laadullisella tutkimusotteella. Teemahaastattelun runkona toimi em. teorian osa- alueet, joihin haastatteluaineistosta ilmenneitä yksityiskohtia verrattiin. Tarkoituksena oli selvittää minkälaisia haasteita organisaatiot ovat kohdanneet ja lopulta pohtia olisiko joitakin asioita tai osa-alueita, joilla kehittästoimintaa voisi viedä eteenpäin. Haastatteluja toteutettiin yhteensä neljä. Kummastakin festivaaliorganisaatiosta haastateltiin niin johtavassa asemassa olevaa kuin operatiivisellakin puolella työskentelevää henkilöä. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että kulutuskäyttäytymisen muutokset, yritysten supistukset vieraanvaraisuuspalveluissa, dokumentoinnin kehittymättömyys, tilapäisten työntekijöiden rekrytoimis- ja motivoimishaasteet sekä mainonnan ja markkinoinnin kehittäminen ovat olleet 2000-luvulla musiikkifestivaalien suurimpia haasteita. Taloudelliset ongelmat, joiden voidaan katsoa johtuvan yleisömäärien kasvun vähyydestä, yleisestä kustannusten noususta sekä siitä, että toimeentulo nojaa suurelta osin lipputuloihin esiintyivät myös vahvasti tuloksissa. Tutkimuksen mukaan festivaaliorganisaatioissa on reagoitu haasteisiin esim. hyödyntämällä ympäristön mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen, järjestämällä kehityskeskusteluja sekä panostamalla dokumentoinnin kehittämiseen. Kuitenkin myös kehitettäviä osa-alueita löytyi, joihin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta voitiin antaa kehittämiseen ohjaavia argumentteja.
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Musiikkifestivaali
dc.subject.other organisaatio
dc.subject.other oppiva organisaatio
dc.subject.other haasteet
dc.subject.other kehittyminen
dc.title Musiikkifestivaalit oppivina organisaatioina : tutkimuskohteina Savonlinnan Oopperajuhlat ja Haapavesi Folk Music Festival
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206211936
dc.subject.ysa festivaalit
dc.subject.ysa musiikkijuhlat
dc.subject.ysa organisaatio
dc.subject.ysa oppiva organisaatio
dc.subject.ysa haasteet
dc.subject.ysa kehitys
dc.subject.ysa oopperajuhlat
dc.subject.ysa Savonlinnan oopperajuhlat
dc.subject.ysa Haapavesi Folk Music Festival
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-06-21T18:21:56Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record