Todelliset utopiat : utopioiden poliittinen relevanssi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lakkala, Keijo
dc.date.accessioned 2012-06-18T10:57:52Z
dc.date.available 2012-06-18T10:57:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218521
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206181897 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38059
dc.description.abstract Tämä pro gradu-työ käsittelee utopian kykyä tulla edelleen poliittisesti uskottavaksi kategoriaksi. Työ jakautuu neljään päälukuun. Ensimmäisessä luvussa tarkastelen utopioiden historiaa kiinnittäen erityisesti huomiota utopioiden luonteen muuttumiseen tilallisista ajallisiksi utopioiksi. Klassisten utopistien (Platon, More, Campanella, jne.) utopiat keskittyivät lähinnä tilan järjestämiseen. Luonteeltaan nämä utopiat olivatkin hyvin staattisia. Sen sijaan valistusaikana kehittyneet ajalliset utopiat keskittyivät todellisiin historiallisiin mahdollisuuksiin ja sijoittivat utopiat järjestetyn tilan sijasta kaukaiseen tulevaisuuteen. Ajallisuuteen kiinnitetty utopian käsite ilmentää myös modernia kokemusta yhteiskunnallisista kriiseistä. Marxin ja Engelsin Kommunistisen manifestin kuvaus kapitalismin kaikenmullistavasta voimasta osoittaa kriisien strategisen merkityksen: ne mahdollistavat muutoksen ja paremman maailman rakentamisen kyseenalaistaessaan nykyisen yhteiskunnan. Työni toinen luku käsitteleekin tätä modernin yhteiskunnan kriisiherkkyyttä Richard Gunnin muotoileman apokalypsiksen käsitteen avulla rinnastaen sen klassisen utopismin utopian käsitteeseen. Kolmannessa siirryn käsittelemään ja kehittelemään sellaista utopian käsitettä joka olisi poliittisen toiminnan kannalta edelleen relevantti. Tässä teoretisointiani auttaa Ernst Blochin jaottelu abstraktiin ja konkreettiin utopiaan joka perustuu olennaisesti historiallisesti mahdollisiin utopioihin. Ajallisuus ja historiallisuus on Blochille kaiken muun modernin utopia-ajattelun tapaan olennainen näkökulma utopiaan. Konkreetit utopiat perustuvat Blochille yhteiskunnallisten tendenssien tutkimukselle ja ovat siten tutkitusti mahdollisia utopioita. Utopiat ovat Blochille historiallisesta tilanteesta avautuvia horisontteja. Neljännessä luvussa käsittelen tämän hetken kannalta nähdäkseni tärkeintä konkreettia utopiaa: sosialistisesti perusteltua perustulojärjestelmää. Perustulo mahdollistaatyöväenluokan autonomiaa ja vastustaa potentiaalisesti palkkatyöjärjestelmää, minkä vuoksi sitä voidaan helposti tarkastella sosialistisesta näkökulmasta. Tukeudun tässä kohdin ajatteluani marxilaisen sosiologin Erik Olin Wrightin muotoilemaan sosialismin käsitteeseen. Tällä tavoin pyrin osoittamaan utopian käsitteen käyttökelpoisuuden nykyisissä yhteiskunnallisissa kamppailuissa.
dc.format.extent 113 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Bloch, Ernst
dc.title Todelliset utopiat : utopioiden poliittinen relevanssi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206181897
dc.subject.ysa poliittinen filosofia
dc.subject.ysa utopiat
dc.subject.ysa sosialismi
dc.subject.ysa marxilaisuus
dc.subject.ysa kansalaispalkka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.date.updated 2012-06-18T10:57:53Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record