Fysioterapiaopiskelijoiden nivelmanipulaation ja - mobilisaation osaamisen arviointi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Garam, Sanna
dc.date.accessioned 2012-06-15T10:31:45Z
dc.date.available 2012-06-15T10:31:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218492
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38041
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ _________________________________________________________________ Fysioterapiaopiskelijoiden nivelmanipulaation ja - mobilisaation osaamisen arviointi Sanna Garam, Jyväskylän yliopisto, liikunta - ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos, kevät 2012 Fysioterapian pro gradu, 41 sivua, 5 liitettä. Ohjaaja: Prof. Arja Häkkinen, Jyväskylän yliopisto _________________________________________________________________ Manuaalisten tekniikoiden osaamisen arvioinnin tutkimus fysioterapiassa on tarkoituksenmukaista, koska opettajien suorittaman arvioinnin yhdenmukaisuus on opetuksen kehittymisen kannalta tärkeää ja opiskelijoiden itsearviointi on oleellinen osa oppimisprosessia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää fysioterapiaopiskelijoiden manipulaation ja mobilisaation osaamisen muutosta itsearvioituna sekä kahden fysioterapiaopettajan arvioinnin yhdenmukaisuutta traktiomanipulaatiotekniikan osaamisen suhteen. Fysioterapiaopiskelijat (n = 26) arvioivat manipulaatio - ja mobilisaatiotaitojaan kyselylomakkeen avulla ennen manuaalisen terapian syventävien opintojen alkamista ja opintojen jälkeen. Kaksi fysioterapiaopettajaa arvioi fysioterapiaopiskelijoiden traktiomanipulaatiotekniikan osaamista näyttökokeessa ja näyttökokeesta otetusta videosta kymmenkohtaisen arviointilomakkeen avulla, jossa käytettiin asteikkoa 0 - 2. Opiskelijoiden itsearvioinnin muutosta ja opettajien välistä arvioinnin eroa selvitettiin Wilcoxonin testillä. Kappa - kertoimen ja yhdenmukaisuusprosentin avulla selvitettiin opettajien suorittaman arvioinnin yhdenmukaisuutta. Opintojen alussa opiskelijat kokivat mobilisaatioteorian ja - tekniikoiden hallinnan paremmaksi kuin manipulaatioteorian ja - tekniikoiden. Tilastollisesti merkitsevä paraneminen opintojen aikana tapahtui manipulaatioteorian ja - tekniikoiden osaamisessa. Opintojen lopussa manipulaation ja mobilisaation osaamisen välisiä eroja ei ollut. Opettajien arvioinneissa näyttökokeessa ja näyttökokeesta otetun videon perusteella erot olivat vähäisiä. Tilastollisesti merkitsevä ero oli rankamanipulaatiossa terapeutin tai asiakkaan asennon ja raajamanipulaatiossa manipulaatioimpulssin kohdan, ajoituksen tai fiksaation osalta. Fysioterapiaopettajien A:n ja B:n yhdenmukaisuus traktiomanipulaation osaamisesta näyttökokeessa ja videolta olivat välttävällä (Kappa 0.37 p <.001) ja hyvällä (Kappa 0.53 p <.001) tasolla. Opettajien välisen arvioinnin yhdenmukaisuus manipulaation osaamisesta näytössä oli huono (Kappa 0.17 p <.001) ja videolta kohtalainen (Kappa 0.26 p <.001). Opettajat olivat antaneet keskenään yhdenmukaisimmat arviot osittain tai kokonaan onnistuneista rankamanipulaatioista näyttökokeessa ja videolta, samoin raajamanipulaatioista näyttökokeessa (yhdenmukaisuusprosentti 73-95%). Epäonnistuneiden suoritusten kohdalla yhdenmukaisuus oli heikkoa. Fysioterapiaopiskelijoiden itsearvioitu manipulaation osaaminen parani manuaalisen terapian syventävien opintojen aikana. Opettajien omissa arvioinneissa on melko hyvä yhtenevyys, mutta opettajien välisen arvioinnin yhtenevyys on heikkoa. Arviointimenetelmiä tulee kehittää lisää manuaalisten taitojen arvioinnin yhdenmukaisuuden paranemiseksi.
dc.format.extent 41 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other nivelmanipulaatio
dc.subject.other traktiomanipulaatio
dc.title Fysioterapiaopiskelijoiden nivelmanipulaation ja - mobilisaation osaamisen arviointi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206151876
dc.subject.ysa nivelet
dc.subject.ysa mobilisaatiohoito
dc.subject.ysa arviointi
dc.subject.ysa fysioterapia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en
dc.date.updated 2012-06-15T10:31:46Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record