Kulutus ja hyvinvointi Me Naiset -lehden pääkirjoituksissa vuosina 2010 ja 2011

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laakkonen, Henna
dc.date.accessioned 2012-06-06T16:34:08Z
dc.date.available 2012-06-06T16:34:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218224
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206061812 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37979
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millainen kulutuksen ja hyvinvoinnin suhde on Me Naiset -lehden pääkirjoituksissa vuosina 2010 ja 2011. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mistä hyvinvointi pääkirjoitusten mukaan koostuu ja millainen rooli kulutuksella on hyvinvoinnin toteutumisessa. Tutkimuksen näkökulma on hyvinvoinnin ja kulutuksen suhteessa arkielämän tasolla. Kulutuksen ja hyvinvoinnin yhteensovittamiseen yksilötasolla liittyy ristikkäisiä paineita, joista on tullut modernin elämän keskeinen piirre. Hyvinvointi koostuu erilaisista ulottuvuuksista, joissa objektiivinen elintaso ja subjektiivinen hyvinvoinnin kokemus määrittelevät ihmisten elämänlaatua. Elintaso ei kuitenkaan riitä kertomaan subjektiivisesta hyvinvoinnista, eikä kulutuksen kasvu vauraissa länsimaissa enää tutkimusten mukaan lisää onnellisuutta. Kestävä kulutus on käsite, joka pyrkii vastaamaan kulutuksen ja hyvinvoinnin väliseen haasteeseen ottaen huomioon kulutuksen ekologiset rajat ja siten luomaan ihmisille hyvinvointia mahdollisimman pienellä luonnonvarojen käytöllä. Kestävää kulutusta tavoitellaan ostamalla ympäristöystävällisiä tai eettisesti tuotettuja tuotteita tai kuluttamalla vähemmän. Tutkimus on laadullinen ja analyysimenetelmänä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimuksen aineiston muodostavat Me Naiset -lehden pääkirjoitukset vuosilta 2010 ja 2011, joita on yhteensä 96. Niistä tehdyt havaintoyksiköt on jaettu viiteen hyvinvoinnin ja kulutuksen suhdetta hahmottavaan kategoriaan, joiden perusteella vastataan tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulokset osoittavat, että kulutus luo hyvinvointia välillisesti, mutta pääosin hyvinvointi koostuu muista asioista kuin kulutuksesta. Ajankäyttö on ratkaisevassa asemassa ihmisten hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Tärkein syy henkilökohtaisen kulutuksen vähentämiseen on hyvinvoinnin lisääminen muun muassa panostamalla ihmissuhteisiin ja vapaa-aikaan. Jopa kulutusorientoituneessa naistenlehdessä kulutukseen suhtaudutaan kriittisemmin. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että hyvinvointia tulisi lisätä sosiaalisia suhteita vaalimalla, sillä ihmisillä on kaipuu yhteisöllisyyteen. Hyvinvointia on pyrittävä arvioimaan muistakin kuin talouden näkökulmasta. Kuluttamattomuus ja työajan lyhentäminen ovat muutoksia, joihin yksittäiset kuluttajat eivät yhdessäkään pysty, vaan toteutukseen tarvitaan suurempia yhteiskunnan ja talouden rakenteen muutoksia.
dc.format.extent 59 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Me naiset (aikakauslehti)
dc.title Kulutus ja hyvinvointi Me Naiset -lehden pääkirjoituksissa vuosina 2010 ja 2011
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206061812
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.subject.ysa kulutus
dc.subject.ysa kestävä kulutus
dc.subject.ysa pääkirjoitukset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-06-06T16:34:09Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record