Kuinka varallisuuden muutokset näkyvät yksityisessä kulutuksessa? : varallisuusvaikutus Suomessa 1975-2008

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Halonen, Ville
dc.date.accessioned 2012-06-06T10:33:20Z
dc.date.available 2012-06-06T10:33:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218188
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206061807 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37974
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa selvitettiin kotitalouksien varallisuuden kulutusvaikutuksia sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa Andon ja Modiglianin (1963) elinkaarihypoteesiin, jonka pohjalta kulutuksen muutoksia tarkasteltiin. Kotitalouksien varallisuus jaettiin käteis- ja talletusvarallisuuteen, arvopaperivarallisuuteen ja asuntovarallisuuteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin näiden varallisuuserien aggregoitujen määreiden ja aggregoidun yksityisen kulutuksen muutoksia regressioanalyysin keinoin. Pitkän aikavälin estimaatit laskettiin sekä tavallisen-, että dynaamisen pienimmän neliösumman menetelmällä. Lyhyen aikavälin tarkastelussa käytettiin virheenkorjausmallia, jonka pohjalta estimaatit laskettiin tavallista pienimmän neliösumman menetelmää käyttäen. Tutkimuksessa käytetyt aineistot ovat pääasiassa Tilastokeskuksen kokoamia ja ne kattavat aikavälin 1975-2008. Rahoitusvarallisuuden osalta tutkimusaineiston kokoamisessa jouduttiin käyttämään useampia lähteitä, joita olivat Tilastokeskuksen lisäksi Suomen Pankki, Svenska Handelshögskolan ja Pörssitieto. Tutkimuksessa myös tarkasteltiin onko varallisuusvaikutuksessa tapahtunut muutoksia eri aikakausien välillä. Tämä laskettiin sekä rolling-estimoinnin, että dummy-muuttujien avulla. Tutkimustuloksista käy ilmi, että kulutusvaikutusta on havaittavissa sekä käteis- ja talletusvarallisuudella, että arvopaperivarallisuudella. Myös lyhyen aikavälin virheenkorjausmekanismin toiminta saa varovaista tukea. Asuntovarallisuuden kulutusvaikutukset sen sijaan jäävät tilastollisesti merkitsemättömiksi, mikä luultavasti johtuu etupäässä aineistoteknisistä seikoista. Varallisuusvaikutukset todettiin myös voimakkaasti ajassa vaihteleviksi, mikä varmasti osaltaan kertoo menneinä vuosikymmeninä Suomen rahoitusmarkkinoilla tapahtuneista suurista muutoksista. Tulokset varallisuusvaikutuksen olemassaolosta ja suuruudesta ovat samansuuntaisia muita maita käsittelevien tutkimusten kanssa.
dc.format.extent 112 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Varallisuusvaikutus
dc.subject.other yksityinen kulutus
dc.subject.other kotitalous
dc.title Kuinka varallisuuden muutokset näkyvät yksityisessä kulutuksessa? : varallisuusvaikutus Suomessa 1975-2008
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206061807
dc.subject.ysa kulutus
dc.subject.ysa varallisuus
dc.subject.ysa kotitaloudet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kansantaloustiede fi
dc.contributor.oppiaine Economics en
dc.date.updated 2012-06-06T10:33:20Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record