Reprezentacii migrantov v rossijkoj presse

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jousi, Jenni
dc.date.accessioned 2012-04-05T05:55:02Z
dc.date.available 2012-04-05T05:55:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216010
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204051511 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37669
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielma ”Maahanmuuttajien representaatiot Venäjän sanomalehdistössä” tarkas-telee niitä siirtolaisten representaatioita, jotka ilmenevät venäläisissä mediateksteissä vuoden 2009 alussa. Tutkimuksen päämääränä on selvittää, millaisia representaatioita aineistosta on mahdollista löytää; millaisin kielellisin keinoin siirtolaisia kuvataan, sekä millaisia ideologisia merkityksiä ja suhteita voidaan representaatioista löytää. Tutkimusaineistonani on Integrum -tietokannasta kerätyt 49 artikkelia kuudesta suuresta venä-läisestä sanomalehdestä. Genreltään aineisto edustaa lähinnä uutisia, artikkeleita sekä haas-tatteluja. Tutkimus tehdään kriittisen diskurssianalyysin metodilla; kriittinen diskurssianalyysi on samalla myös tutkielman teoreettinen viitekehys. Työn teoriaosuudessa, luvussa kaksi, tarkastelen kriittisen diskurssianalyysin teoriaa. Esittelen Norman Fairclough’n kolmitasomallin, jonka mukaan tekstitason analyysi on vain yksi diskurs-sien kolmesta tasosta. Tarkastelen myös aiempaa maahanmuuttajiin tai muihin etnisiin vä-hemmistöihin liittyvää mediatutkimusta. Maailmanlaajuinen talouskriisi on osa tutkimuksen sosiaalista kontekstia yhdessä Venäjän maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvän tilan-teen ohella, sosiaalista kontekstia tarkastelen luvussa kolme. Löysimme useita representaatioita siirtolaisista, joista puhuessa useimmiten tarkoitettiin ulko-maalaisia maahanmuuttajia. Heitä kuvattiin raukkoina, joita kohtaan osoitettiin myötätuntoa huonojen elinolojen vuoksi. Ei-toivottujen diskurssissa heidät koettiin talouskriisin aiheuttaman työttömyyden vuoksi tarpeettomina, ylimääräisinä. Siirtolaiset myös liitettiin rikollisuuteen, ja heidät koettiin uhkana venäläisille. Huomasimme myös, että teksteissä siirtolaiset jaettiin sel-västi erilleen venäläisistä. Jakoa korostettiin käyttämällä termejä ’me’ ja ’he’, sekä kansallisuut-ta ja isänmaallisuutta korostavia termejä. Myös muutamia etnisiä ryhmiä käsiteltiin enemmän kuin muita. Esiin nousivat erityisesti kaukasialaiset sekä tadzikit. Johtopäätelmissä kertaamme tutkimuksemme tulokset. Aineisto sekä kirjallisuus esitellään lähdeluettelossa.
dc.format.extent 58 sivua
dc.language.iso rus
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.other representaatio
dc.subject.other maahanmuuttajat
dc.subject.other venäläinen lehdistö
dc.title Reprezentacii migrantov v rossijkoj presse
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204051511
dc.subject.ysa representaatio
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa lehdistö
dc.subject.ysa Venäjä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine venäjän kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine Russian Language and Culture en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-04-05T05:55:02Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record