Haitallisen vieraslajin komealupiinin (Lupinus polyphyllus Lind.) ja alkuperäislaji hiirenvirnan (Vicia cracca L.) välinen kilpailu pölyttäjistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kauppinen, Mari
dc.date.accessioned 2012-01-25T10:57:51Z
dc.date.available 2012-01-25T10:57:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37251
dc.description.abstract Kilpailu vaikuttaa usein haitallisesti yksilöiden elossa säilymiseen, lisääntymiseen ja kas-vuun ja tätä kautta myös lajien populaatiodynamiikkaan, eliöyhteisöjen rakenteeseen ja evoluutioon. Lajien välisessä resurssikilpailussa kilpailun vaikutus välittyy muihin lajeihin epäsuorasti ympäristön resurssien runsauden kautta. Lajien välinen kilpailu voi olla hel-pommin havaittavaa vieras- ja alkuperäislajien välillä kuin alkuperäislajien välillä, sillä vieras- ja alkuperäislajeilla ei ole yhteistä evolutiivista historiaa, eikä siten adaptaatioita keskinäisiin vuorovaikutuksiin, kuten kilpailun välttämiseen. Vieraslajikasvit voivat kil-pailla alkuperäislajien kanssa pölyttäjistä, jolloin alkuperäislajien pölyttäjävierailujen mää-rä ja siementuotto vähenee. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin kokeellisesti vieraslaji komealupiinin (Lupinus polyphyllus Lindley) esiintymisen ja esiintymistiheyden (yksi tai kolme lupiinin kukintoa) vaikutusta alkuperäislaji hiirenvirnan (Vicia cracca L.) pölyttäjä-vierailujen määriin ja siementuottoon kesällä 2009. Jotta voitiin arvioida mahdollisen kil-pailun tai fasilitaation esiintymistä, tutkimuksessa selvitettiin myös hiirenvirnan ja lupiinin pölyttäjälajiston samankaltaisuus, sekä se, tarvitsivatko ko. kasvilajit pölyttäjän vierailun tuottaakseen siemeniä. Lupiinin ja hiirenvirnan välillä ei havaittu fasilitaatiota tai kilpailua pölyttäjistä eikä lupiinin esiintyminen tai esiintymistiheyden muutos vaikuttanut hiirenvir-nan siementuottoon, vaikka kasvilajeja pölyttivät samat pölyttäjäryhmät ja niiden siemen-tuotto oli pölyttäjärajoittuneista. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaankin sanoa, että esiintyessään alhaisella tiheydellä lupiinin vaikutus hiirenvirnan pölytysmenestykseen on vähäinen. Mahdollisena syynä sille, että pölyttäjäkilpailua ei lajien välillä ollut, voi olla se, että pölyttäjäresurssi ei ollut rajallinen tutkimusalueilla tai se, että lupiinin ja hiirenvir-nan palkitsevuuden ero oli pölyttäjien kannalta vähäinen. On kuitenkin muistettava, että vieraslajin vaikutus alkuperäisten kasvilajien pölytysmenestykseen on todennäköisesti laji-kohtaista ja riippuu laajemmasta ekologisesta kontekstista, joka vaihtelee ajallisesti ja pai-kallisesti.
dc.format.extent 33
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lajien välinen kilpailu
dc.subject.other pölyttäjän uskollisuus
dc.subject.other pölytys
dc.subject.other siementuotto
dc.title Haitallisen vieraslajin komealupiinin (Lupinus polyphyllus Lind.) ja alkuperäislaji hiirenvirnan (Vicia cracca L.) välinen kilpailu pölyttäjistä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201251069
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Mathematics and Science en
dc.contributor.laitos Bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ekologia ja evoluutiobiologia
dc.date.updated 2012-01-25T10:57:51Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record