Typensidonta ja siihen osallistuva mikrobiyhteisö soiden primäärisukkessiojatkumon rahkasammalissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Aarva, Maija
dc.date.accessioned 2011-06-29T07:57:24Z
dc.date.available 2011-06-29T07:57:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163890
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011062911088 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27244
dc.description.abstract Rahkasammalet (Sphagnum spp.) ovat pohjoisten soiden valtalajeja, joiden rakenne ja toiminta vaikuttavat suoekosysteemin sukkessioon. Turpeenmuodostuksen ansiosta pohjoisten seutujen rahkasammalvaltaisten soiden merkitys on suuri myös maailmanlaajuisessa hiilen kierrossa. Sammalten ylläpitämien kosteiden olojen ansiosta soilla elää monimuotoinen aineiden kiertoon osallistuva mikrobiyhteisö. Rahkasammalissa elävät metanotrofit tarjoavat rahkasammalille hiilen lähteen metaaninhapetuksessa (CH4) syntyvästä hiilidioksidista. Metaaninhapetuksen lisäksi metanotrofit voivat sitoa typpeä. Soilla elää myös muita bakteereja, joilla on edellytykset typensidontaan. Rahkasammalet voivat tarjota myös näille typensitojille mikrohabitaatin. Sukkession edetessä turpeeseen kertyy hiilen lisäksi kasvien kasvuun tarvitsemaa typpeä. Turvekerros eristää sukkession aikana suon pinnan mineraalimaasta, eivätkä kasvit saa typpeä kuin laskeumana. Tutkimuksemme tavoitteena olikin selvittää rahkasammalten merkitystä biologisessa ilmakehän typensidonnassa (N2). Tutkimme myös typensidonnan ja siihen osallistuvan mikrobiyhteisön muutosta sukkession edetessä sekä metaaninhapetuksen ja typensidonnan välistä yhteyttä. Tutkimus tehtiin Pohjanlahden maankohoamisrannikolla kehittyneellä luonnontilaisella suoekosysteemien aikasarjalla. Typensidonnan ja metaaninhapetuksen selvittämisessä käytettiin vakaisiin isotooppeihin perustuvaa menetelmää, jossa rahkasammalia inkuboitiin leimattuja 15N2 - ja 13CH4 -kaasuja sisältävissä lasipulloissa 2 vrk in situ. Typensidontaan mahdollisesti osallistuvien mikrobiryhmien selvittämiseksi käsittelyt toistettiin valossa ja pimeässä. Tulosten perusteella sukkessiovaiheet eivät eronneet toisistaan typensidonnassa. Typensidonta oli kuitenkin suurinta mesotrofisella sarasuolla S. platyphyllum -näytteissä, 2,7 μmol N g-1 sammalbiomassaa d-1. Typensidontaan osallistuivat mahdollisesti sinibakteerit, metanotrofit ja muut heterotrofiset bakteerit. Metaaninhapetuksen ja typensidonnan välillä havaittiin yhteys, mikä vahvistaa metanotrofien sitovan myös typpeä. Ympäristötekijöistä vedenpinnan taso vaikutti typensidontaan ja metaaninhapetukseen. Metaaninhapetukseen vaikutti lisäksi suoveden pH ja metaanipitoisuus. Lisää tutkimusta tarvitaan, jotta voidaan selittää tarkemmin typensitojien aktiivisuuden vaihtelua sukkessiojatkumolla. Typensidonnan ja metaaninhapetuksen välisen yhteyden merkitys maailmanlaajuisessa hiilenkierrossa vaatii myös lisää perehtymistä. fi
dc.format.extent 40 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other metanotrofit
dc.subject.other primäärisukkessio
dc.subject.other rahkasammalet
dc.subject.other suo
dc.subject.other typensidonta
dc.subject.other typensitojamikrobit
dc.title Typensidonta ja siihen osallistuva mikrobiyhteisö soiden primäärisukkessiojatkumon rahkasammalissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011062911088
dc.subject.ysa rahkasammalet
dc.subject.ysa suot
dc.subject.ysa typensidonta
dc.subject.ysa sukkessio
dc.subject.ysa typensitojamikrobit
dc.subject.ysa mikrobit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine biologian opettajankoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher education programme in Biology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record