Mitä toi tekee nuorisopsykiatriassa? : toimintaterapeutin työn sisältö ja erityisosaamisen alueet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Repo, Tuija
dc.date.accessioned 2011-06-26T19:14:42Z
dc.date.available 2011-06-26T19:14:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163447
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011062611055 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27226
dc.description.abstract Tämän Pro gradu –tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kuvaus siitä, millaista on nuorisopsykiatrinen toimintaterapia Suomessa. Tavoitteena oli myös kartoittaa nuorisopsykiatrian erikoisalalla työskentelevien toimintaterapeuttien työn sisältöä ja erityisosaamisen alueita. Aihepiiriin kuuluvia Pro gradu –tutkimuksia on Suomessa julkaistu aiemmin vain yksi. Tutkimusaiheen valintaan vaikutti halu lisätä tutkimuksen keinoin nuorisopsykiatrisen toimintaterapian tunnettavuutta ja vakuuttavuutta osana moniammatillista psykiatrista hoitokulttuuria. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Ryhmähaastatteluihin osallistui 13 nuorisopsykiatrian erikoisalalla työskentelevää toimintaterapeuttia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Saatu aineisto käsiteltiin induktiivisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Aineiston analyysin tuloksena muodostettiin kolme nuorisopsykiatrista toimintaterapiaa määrittelevää yläluokkaa: (1) nuoren ohjautuminen toimintaterapeutin asiakkaaksi, (2) nuoruusikäisyyden merkitys toimintaterapiassa ja (3) nuorisopsykiatrisen toimintaterapiaprosessin erityispiirteet. Tutkimustulokseksi saatiin kuvaus josta on pohdintaosiossa nostettu esiin nuorisopsykiatristen toimintaterapeuttien työn sisältöön vaikuttavat tekijät ja toimintaterapeuttien erityisosaamisen alueet. Tulosten perusteella toimintaterapeutin työn toteuttamista määrittelee asiakaskunta ikäryhmänä ja nuoruusikäisyyteen liittyvät tekijät. Lisäksi työn sisältöä ja toteutumista muokkaavat toimintaterapeutin henkilökohtainen työote ja työympäristössä vallitseva työnteon kulttuuri. Toimintaterapeuttien erityisosaamisen alueiksi nimetään muun muassa nuorten toimintakyvyn tutkiminen, toiminnallisten menetelmien terapeuttinen käyttäminen ja ryhmämuotoisen terapian tarjoaminen. Tietoisesti valittuihin toimintaterapian teorioihin tukeutuminen työssä vaikuttaa vähäiseltä. Taustateorioiden valintaan ja käyttämiseen liittyvät perustelut olisikin antoisa jatkotutkimusaihe suomalaisessa nuorisopsykiatrisessa toimintaterapiassa. Myös toimintakyvyn tutkimukseen tarkoitettujen standardoitujen tutkimusmenetelmien käyttöönottoa tukeva tutkimus palvelisi nuorisopsykiatriassa työskenteleviä toimintaterapeutteja.
dc.format.extent 76 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other nuorisopsykiatria
dc.subject.other toimintaterapia
dc.subject.other ammattitaito
dc.subject.other haastattelututkimus
dc.title Mitä toi tekee nuorisopsykiatriassa? : toimintaterapeutin työn sisältö ja erityisosaamisen alueet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011062611055
dc.subject.ysa nuorisopsykiatria
dc.subject.ysa toimintaterapia
dc.subject.ysa toimintaterapeutit
dc.subject.ysa ammattitaito
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Occupational therapy en
dc.contributor.oppiaine toimintaterapia fi
dc.subject.method Haastattelututkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record