Russkoâzyčnye immigranty v Finlândii : narrativnyj podhod k izučeniû akkul'turacionnogo processa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pylkäs, Marja
dc.date.accessioned 2011-05-28T09:22:36Z
dc.date.available 2011-05-28T09:22:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159826
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27088
dc.description.abstract Suomeen saapuvista maahanmuuttajista suurin osa on venäjänkielisiä, ja suurimmat maahanmuuton syyt ovat työperäinen maahanmuutto, paluumuutto sekä muutto suomalaisen puolison luokse. Maahanmuuttajan saavuttua Suomeen ja rekisteröidyttyä TE-keskuksessa työttömäksi työnhakijaksi hänelle laaditaan henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma, johon kuuluu kotoutumiskoulutus. Koulutuksen tavoite on taata maahanmuuttajalle kielelliset ja yhteiskunnalliset valmiudet päästä osaksi suomalaista työelämää. Maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutuminen alkaa kuitenkin välittömästi uuteen maahan saavuttaessa. Akkulturaatioprosessiin vaikuttavat niin yksilö- kuin ryhmätasonkin ilmiöt, ja etenkin kohdemaan kielen oppimisella on todettu olevan avainasema uuteen kulttuuriin sopeutumisessa. Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumisprosessia Jyväskylässä, johon liittyy oleellisena osana kielikoulutus. Tutkimustani pohjustaakseni käsittelen maahanmuuttoa ja kotoutumiskoulutusta Suomessa ja Jyväskylässä, sekä esittelen venäjänkielisten maahanmuuttajien erityispiirteitä kotoutumisprosessissa. Lisäksi tarkastelen akkulturaatioteorioita kiinnittäen huomiota ennen kaikkea akkulturaation kahteen tasoon – ryhmä- ja yksilötason akkulturaatioihin. Tutkielmassani analysoin aikuisten venäjänkielisten maahanmuuttajien omaelämänkerrallisia narratiiveja (yht. 20), jotka keräsin neljässä kotoutumiskoulutusta tai siihen verrattavaa koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa Jyväskylässä. Jaoin tutkimushenkilöni neljään ryhmään sen mukaan, kuinka aktiivisesti (vs. passiivisesti) he osallistuivat elämänsä rakentamiseen uudessa kotimaassaan, ja kuinka optimistinen (vs. pessimistinen) heidän asenteensa on tulevan työ- tai opiskeluelämän suhteen. Suurimmaksi ryhmäksi muodostuivat passiiviset optimistit – maahanmuuttajat, joiden elämän rungon muodostavat kieli- ja kotoutumiskurssit, ja jotka uskovat vakaasti kurssien lopulta takaavan halutun aseman yhteiskunnassa. Tutkimustulokset osoittavat, että maahanmuuttajien oman kokemuksen mukaan kielikoulutuksella on suuri rooli uuden elämän rakentamisessa Suomessa, mutta kotoutumiskoulutus ei kuitenkaan vastaa tarpeeksi hyvin heidän tarpeisiinsa, jotta kotoutuminen olisi mahdollista. Maahanmuuttajat haluavat olla hyödyksi uudelle kotimaalleen, tehdä työtä ja kouluttautua, mutta todellisuudessa he jäävät koulutus- ja urapolkujen ulkopuolelle. Näin ollen he osallistuvat vuodesta toiseen uusille tai kertaaville kursseille työelämään hakeutumisen tai uudelleenkouluttautumisen sijaan. Omalta osaltaan tilanteeseen vaikuttavat myös mm. suomalaisten työnantajien ennakkoasenteet, maahanmuuttajan heikko kielitaito tai sitä koskevat liian korkeat vaatimukset työnantajien taholta sekä maahanmuuttajien omat odotukset työelämältä.
dc.format.extent 74 sivua
dc.language.iso rus
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other maahanmuutto
dc.subject.other venäjänkieliset
dc.subject.other akkulturaatio
dc.subject.other kotoutumiskoulutus
dc.subject.other narratologia
dc.title Russkoâzyčnye immigranty v Finlândii : narrativnyj podhod k izučeniû akkul'turacionnogo processa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011052810929
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa venäläiset
dc.subject.ysa akkulturaatio
dc.subject.ysa narratologia
dc.subject.ysa kotoutuminen
dc.subject.ysa kielen oppiminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine venäjän kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine Russian Language and Culture en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record