Perheen merkitys suomalaisten 9-luokkalaisten nuorten seksuaalikäyttäytymisessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mönttinen, Maria
dc.contributor.author Tuppurainen, Mari
dc.date.accessioned 2011-04-25T09:31:00Z
dc.date.available 2011-04-25T09:31:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1157358
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011042510679 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26817
dc.description.abstract PERHEEN MERKITYS SUOMALAISTEN 9-LUOKKALAISTEN NUORTEN SEKSUAALIKÄYTTÄYTYMISESSÄ Mönttinen, Maria ja Tuppurainen, Mari Jyväskylän yliopisto, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos, Terveyskasvatus Kevät 2011 74 s., liitteitä 5 Ohjaajat TtT Raili Välimaa ja LitT Jorma Tynjälä Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten 9 -luokkalaisten nuorten seksuaalikäyttäytymistä, kuten seksuaalista kokeneisuutta ja ehkäisyn käyttöä. Tarkastelimme tutkimuksessa myös tyttöjen ja poikien seksuaalikäyttäytymisen eroja. Lisäksi tutkimme nuorten seksuaalikäyttäytymisen yhteyksiä perherakenteeseen, perheen ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen sekä vanhempien valvontaan ja huolehtimiseen. Tutkimus perustui vuoden 2006 WHO- Koululaistutkimuksen aineistoon, josta analysoimme 9 -luokkalaisten seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. WHO- Koululaistutkimus on Maailman terveysjärjestön kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus (HBSC), jossa tarkastellaan monipuolisesti kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa. Tutkimuksemme on kvantitatiivinen. Aineiston analysoinnissa käytettiin SPSS- ohjelmaa ja yhteyksiä tutkittiin ristiintaulukoinnilla. Ristiintaulukoinnissa muuttujien yhteyksien tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin Khiin neliö- testillä. Tutkimustulokset osoittivat, että tytöt aloittivat sukupuoliyhdynnät hieman poikia aikaisemmin. Kondomin käyttöön tulisi kiinnittää jatkossa erityistä huomiota, jotta sukupuolitaudit ja ei- suunnitellut raskaudet vähenisivät. Tutkimuksen mukaan perheellä oli merkittävä rooli nuoren seksuaalikäyttäytymisessä. Ydinperhe suojaa varhaisilta seksuaalikokemuksilta ja on yhteydessä nuoren parempaan kondomin käyttöön. Nuori tarvitsee vanhempien valvontaa ja huolehtimista sekä avointa vuorovaikutusta. Näillä tekijöillä on myönteinen yhteys nuoren seksuaalikäyttäytymiseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa nuorten seksuaalikasvatusta niin kouluissa kuin muilla eri terveydenedistämisen kentillä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat myös sitä, että vanhemmilla ja perheellä on tärkeä rooli nuoren seksuaalikasvattajana. Kodin, koulun ja muiden tukitoimien välinen yhteistyö voisi tukea nuoren tervettä seksuaalista kehitystä.
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Nuoret
dc.subject.other seksuaalisuus
dc.subject.other seksuaalikäyttäytyminen
dc.subject.other seksuaalikasvatus
dc.subject.other perhe
dc.subject.other WHO-Koululaistutkimus
dc.title Perheen merkitys suomalaisten 9-luokkalaisten nuorten seksuaalikäyttäytymisessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011042510679
dc.subject.ysa perhe
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa seksuaalisuus
dc.subject.ysa seksuaaliterveys
dc.subject.ysa seksuaalinen käyttäytyminen
dc.subject.ysa seksuaalikasvatus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record