En fallstudie om svenskars attityder till finska kollegors svenska varietet inom företaget Scandic

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Komu, Riikka
dc.date.accessioned 2011-02-10T11:18:56Z
dc.date.available 2011-02-10T11:18:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26544
dc.description.abstract Tutkielman tarkoitus on selvittää kieliasenteita Scandic-yrityksen sisällä. Tutkimuskohteena ovat Tukholman pääkonttorin työntekijät, jotka tekevät yhteistyötä suomalaisten kollegojen kanssa. Tarkastelun alla on alueellinen kielivariantti, jota suomalaiset (äidinkielenään suomi) puhuvat, erotuksena Ruotsin rajojen sisäisistä varianteista. Tutkielman tavoitteena on saada selville mitä kieltä ruotsalaiset yhteistyössä mieluiten käyttävät ja mistä syystä. Samoin kartoitetaan heidän mielipiteitänsä suomalaisten ruotsinkielen taidoista sekä asenteita variantin luomasta vaikutelmasta. Taustalla on hypoteesi siitä, että poikkeava variantti ja vajavainen kielitaito ovat jossain määrin häiritseviä tekijöitä. Yhä vallitsevamman käytännön mukaan ruotsalaissuomalaisessa yhteistyössä käytetään englantia ruotsin sijasta. Tarkoitus on ottaa selvää, pitääkö tämä paikkansa kyseisessä hotellialan yrityksessä vai löytyykö syitä kommunikoida nimenomaan ruotsiksi. Metodina on käytetty kyselytutkimusta. Kyselyyn vastanneille on lähetetty sähköpostitse linkki verkkokyselyyn, johon he ovat vastanneet anonyymisti. 17 informantista kaksi on miehiä, loput naisia. Ikäjakauma asettuu 30 ja 53 vuoden välille. Analysointi on enimmäkseen kvalitatiivista, mutta osin myös kvantitatiivista. Tutkimustuloksena selkeästi suurimmassa osassa vastaajia suomalaisten puhetapa herätti positiivisia mielikuvia. He asennoituivat myönteisesti suomalaisten kielitaitoon ja pitivät mahdollisuutta puhua äidinkieltään arvossa. Pääteltävissä on, että omalla äidinkielellä kommunikointi helpottaa työskentelyä siinä määrin, että vähäiset puutteet ruotsinkielen taidossa eivät juurikaan synnytä negatiivisia asenteita. en
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other språkattityder en
dc.subject.other språksociologi en
dc.subject.other språkbruk en
dc.subject.other affärsliv en
dc.title En fallstudie om svenskars attityder till finska kollegors svenska varietet inom företaget Scandic
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102101762
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record