Jyväskylän ulkoilureittien muutos, nykytila ja kehitystarpeet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Puttonen, Lotta
dc.date.accessioned 2011-01-28T07:08:19Z
dc.date.available 2011-01-28T07:08:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1147392
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101281173 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25950
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin Jyväskylän ulkoilureiteissä viimeisten noin kymmenen vuoden aikana tapahtunutta muutosta sekä reittien nykytilaa ja kehittämistarpeita. Muutostarkasteluun sisältyi yleisen muutoksen kuvaamisen lisäksi vuoden 2009 alussa tapahtuneen Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan kuntaliitoksen vaikutuksien arviointi. Tutkimuksessa kartoitettiin sekä kaupungin viranhaltijoiden, kolmannen sektorin että kuntalaisten näkemyksiä. Ulkoiluasioista vastaaville kaupungin viranhaltijoille ja kolmannen sektorin edustajille järjestettiin syyskuussa 2010 keskustelutilaisuus, jossa he kertoivat näkemyksiään kaupungin ulkoiluolosuhteista. Kuntalaisten kokemuksia selvitettiin loka-marraskuussa 2010 kaupungin kotisivuilla olleella asukaskyselyllä, johon vastasi 745 kuntalaista. Tutkimuksessa selvisi, että 2000-luvulla Jyväskylän ulkoilureitteihin kohdistuvia muutoksia ovat olleet ennen kaikkea yhteistyön lisääntyminen ja paraneminen eri tahojen kesken, mikä on helpottanut ulkoilureittien suunnittelua ja toteuttamista. Myös yleinen ajattelutavan muutos, ulkoiluasioiden tärkeyden tunnustaminen sekä uusien lajien esiin marssi nähtiin osana tapahtunutta muutosta. Kuntaliitos on edelleen helpottanut ulkoilureittien toteuttamista. Kuntalaisista enemmistö ei nähnyt kuntaliitoksen vaikuttaneen ulkoilumahdollisuuksiinsa, joskin Korpilahdella ja entisen maalaiskunnan alueella muutoksen oli huomannut selvästi useampi kuin entisen kaupungin alueella asuva vastaaja. Enemmistö heistä, jotka kokivat kuntaliitoksen vaikuttaneen ulkoilumahdollisuuksiinsa, piti muutosta negatiivisena. Ulkoilureittien osalta arveltiin etenkin hiihtolatujen kunnostuksen huonontuneen. Kuitenkin esimerkiksi Korpilahdella ulkoiluolosuhteiden katsottiin myös monipuolistuneen ja syrjäkylien ulkoilutoiminnan kehittyneen. Ulkoilureittien nykytila todettiin ulkoilun asiantuntijoiden toimesta pääosin hyväksi. Myös kuntalaiset olivat suurelta osin tyytyväisiä reitteihin. Asuinaluekohtaiset erot tyytyväisyydessä olivat kuitenkin merkittäviä, ja yleisesti ottaen korpilahtelaiset olivat selvästi muita tyytymättömämpiä ulkoilureittien ja ulkoilua tukevien palvelujen nykytilaan. Vaikka ulkoilureittien nykytila todettiin pääasiassa hyväksi, näkivät kuntalaiset ulkoilureiteissä myös paljon parannettavaa. Uusina reitteinä vastaajat toivoivat mm. talvisia kävelyreittejä, maastopyöräilyreittejä sekä pyörätuolireittejä. Reittien varrelle toivottiin paremmin sijoitettuja ja enemmän informaatiota sisältäviä opasteita ja viitoituksia sekä lisää taukopaikkoja. Lisäksi kaupungilta kaivattiin parempaa tiedottamista ulkoilureiteistä ja sähköisten ja paperisten ulkoilukarttojen kehittämistä.
dc.format.extent 101 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Jyväskylä
dc.subject.other ulkoilureitit
dc.subject.other ulkoilu
dc.subject.other kuntaliitokset
dc.title Jyväskylän ulkoilureittien muutos, nykytila ja kehitystarpeet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101281173
dc.subject.ysa ulkoilureitit
dc.subject.ysa ulkoilu
dc.subject.ysa kuntaliitokset
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikunnan yhteiskuntatieteet fi
dc.contributor.oppiaine Social Sciences of Sport en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record