"Että oltais samassa veneessä" : terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan yhteistyö yläkoulussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mantsinen, Christina
dc.date.accessioned 2010-11-29T13:29:12Z
dc.date.available 2010-11-29T13:29:12Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1143602
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011293123 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25641
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata yläkoulun terveystiedon opettajien ja kouluterveyden-hoitajien välistä yhteistyötä kouluyhteisössä. Tavoitteena oli selvittää millaista terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan välinen yhteistyö on ja millaista sen toivottaisiin olevan sekä selvittää yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja tutkimuskohdetta lähestyttiin sosiaalisen konstruktio-nismin näkökulmasta. Tutkimushenkilöinä toimi viisi keskisuomalaista yläkoulun kouluter-veydenhoitajaa sekä viisi terveystiedon opettajaa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin tee-mahaastatteluja, jotka toteutettiin yksilöllisesti kunkin haastateltavan työpaikalla. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan yhteistyötä kuvaavat terveystiedon opetuk-sen suunnittelu, toteutus ja arviointi, terveyden edistäminen, terveyskasvatuksen asiantunti-juuden kehittäminen ja yhteistyöhön vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen tulosten mukaan terveystiedon opettajat ja kouluterveydenhoitajat tekivät terve-ystieto-oppiaineessa, koulun terveyden edistämistyössä ja terveyskasvatuksen asiantuntijuu-den kehittämisessä yhteistyötä vaihtelevasti. Opettajat ja terveydenhoitajat eivät tienneet, minkälaisia asioita toinen osapuoli odotti yhteistyöltä. Yhteistyöhön vaikuttivat useat yksilöis-tä sekä kouluyhteisöstä ja yhteiskunnasta riippuvat tekijät. Tutkimuksen tulokset haastavat opettajat ja terveydenhoitajat sekä kouluyhteisön arvioimaan yhteistyön toteutumista sekä siihen kohdistuvia odotuksia. Tulokset asettavat vaatimuksen myös koulun yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämiseen. Tulokset haasta-vat edelleen molempien ammattikuntien yhteistyövalmiuksien kehittämiseen jo koulutuksen aikana.
dc.format.extent 122 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other terveystieto
dc.subject.other terveyskasvatus
dc.subject.other terveyden edistäminen
dc.subject.other oppilashuolto
dc.subject.other terveystiedon opettaja
dc.subject.other kouluterveydenhoitaja
dc.subject.other yhteistyö
dc.subject.other koulu
dc.subject.other teemahaastattelu
dc.subject.other sisällön analyysi
dc.title "Että oltais samassa veneessä" : terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan yhteistyö yläkoulussa
dc.title.alternative Terveystiedon opettajan ja kouluterveydenhoitajan yhteistyö yläkoulussa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011293123
dc.subject.ysa terveystieto
dc.subject.ysa terveyskasvatus
dc.subject.ysa terveyden edistäminen
dc.subject.ysa oppilashuolto
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa terveydenhoitajat
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa koulu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record