Työikäisten työhönpalaajien toimintaterapiainterventioiden nykykäytännöt Suomessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Asikainen, Satu
dc.contributor.author Suoperä, Merja
dc.date.accessioned 2010-11-02T07:49:11Z
dc.date.available 2010-11-02T07:49:11Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1141985
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011023051 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25546
dc.description.abstract Tämä survey-tutkimus selvittää työikäisten työhönpalaajien toimintaterapiainterventioiden nykykäytäntöjä Suomessa. Aineisto kerättiin sähköisesti lähetetyllä kyselylomakkeella. Aineisto muodostui 31 vastaajan tiedoista. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on kvalitatiiviset tiedonhankinnan menetelmät sekä toimintaterapian lähestymistavat, kuten asiakaslähtöinen viitekehys sekä inhimillisen toiminnan malli (2002). Lisäksi työ pohjaa vahvasti Toimintaterapianimikkeistön (2003)luokittelujärjestelmään. Työikäinen työhönpalaaja on henkilö, joka sairauden tai vamman jälkeen palaa tai haluaa palata takaisin työelämään. Toimintaterapiainterventio tarkoittaa kuntoutuksessa väliintuloa, jossa henkilö tarvitsee kuntoutustoimenpiteitä voidakseen palata takaisin työelämään. Terapiainterventio voi sisältää moninaisia toimenpiteitä aina yhden kerran tapaamisesta useiden terapiakertojen kuntoutusinterventiojaksoihin. Aineiston analyysi tehtiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aineisto luokiteltiin Toimintaterapianimikkeistöstä nousseiden luokkien avulla. Työikäisten työhönpalaajien toimintaterapia -interventiotutkimusta ei ole Suomessa aiemmin tehty. Tutkimuksen mukaan Suomessa työikäisten työhön palaajien toimintaterapiaa tekeviä terapeutteja on varsin vähän. Terapeuteilla ei tällä hetkellä ole yhtenäisiä terapiakäytäntöjä. Lisäksi tulokset osoittavat, että toimintaterapeutteja voitaisiin käyttää enemmän työikäisten työhönpalaajien kentällä. Työpaikkakäynti ei kuulu kiinteäksi osaksi toimintaterapiainterventiota, vaikka se nähdään erittäin tärkeänä ja tarpeellisena. Tutkimus osoittaa, että toimintaterapiainterventioilla ei ole selkeitä yhtenäisiä linjauksia, vaan ne ovat sisällöiltään hyvin eri pituisia ja vaihtelevia. Tulosten pohjalta toimintaterapiainterventioita voidaan kehittää yhtenäisempään suuntaan ja saadaan perusteita suunnata resursseja itse työympäristöön.
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other työikäinen työhönpalaaja
dc.subject.other toimintaterapia
dc.subject.other toimintaterapiainterventio
dc.subject.other toimintaterapianimikkeistö
dc.title Työikäisten työhönpalaajien toimintaterapiainterventioiden nykykäytännöt Suomessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011023051
dc.subject.ysa työikäiset
dc.subject.ysa toimintaterapia
dc.subject.ysa työhönpaluu
dc.subject.ysa interventio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Occupational therapy en
dc.contributor.oppiaine toimintaterapia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record