Iän vaikutus lihasarkkitehtuuriin 16-85-vuotiailla pikajuoksijoilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Malmberg, Kaisa
dc.date.accessioned 2010-11-01T13:42:38Z
dc.date.available 2010-11-01T13:42:38Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25534
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ikääntymisen vaikutusta vastuslateraliksen (VL), gastrocnemius medialiksen (GM) ja gastrocnemius lateraliksen (GL)paksuuteen, lihassyykimppujen pennaatiokulmaan sekä pituuteen. Koehenkilöinä oli 9316-85-vuotiasta miespikajuoksijaa, jotka harrastivat kilpailumielessä pikajuoksuaveteraanisarjoissa. Pennaatiokulmat ja lihaspaksuudet mitattiin yhdestä kohdastalihaksen päältä reaaliaikaisella B-mallin ultraäänilaitteella ja lihassyykimpun pituusarvioitiin pennaatiokulman ja lihaspaksuuden avulla.Korrelaatioanalyysi osoitti sekä absoluuttisen että raajan pituuteen suhteutetun lihaksenpaksuuden vähenevän merkitsevästi kaildssa mitatuissa lihaksissa iän lisääntyessä.Pennaatiokulman ja raajan pituuteen suhteutetun lihaspaksuuden suhde oli positiivinenja merkitsevä kaikissa mitatuista lihaksista. Iällä ei sen sijaan ollut vaikutusta VL:n jaGM:n tai VL:n ja GL:n lihaspaksuuksien suhteeseen. Pennaatiokulmalla oli merkitsevänegatiivinen yhteys iän kanssa VL:ssa ja GM:ssa mutta ei GL:ssa. Absoluuttiset jaraajan pituuteen suhteutetut lihassyykimppujen pituudet eivät sen sijaan muuttuneetmerkitsevästi missään mitatuista lihaksista.Lihapaksuuksia, pennaatiokulmia sekä absoluuttista ja raajan pituuteen suhteutettujalihassyykimppujen pituuksia vertailtiin myös kanden ikäryhmän välillä (nuoret, n=16,20-40 —vuotta; vanhat, n=17, 70-75-vuotta). Ryhmien välillä oli merkitsevä ero sekäabsoluuttisissa että raajan pituuteen suhteutetuissa lihaspaksuuksissa kaikissa mitatuissalihaksissa. Pennaatiokulmat sen sijaan eivät eronneet merkitsevästi kuin VL:ssa jalihassyykimppujen pituuksissa ei havaittu eroa missään mitatuista lihaksista.Yhteenvetona voidaan sanoa, että pikajuoksulle ominainen harjoittelu ei välttämättäehkäise ainakaan täysin lihaksen paksuuden ja pennaatiokulman pienenemistä, muttalihassyykimppujen lyhenemiseen sillä voi olla ehkäisevä vaikutus. fi
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ikääntyminen fi
dc.subject.other pennaatiokulma fi
dc.subject.other lihassyykimpun pituus fi
dc.subject.other lihaspaksuus fi
dc.subject.other ultraääni fi
dc.subject.other pikajuoksijat fi
dc.title Iän vaikutus lihasarkkitehtuuriin 16-85-vuotiailla pikajuoksijoilla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011013039
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine biomekaniikka fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record