Kansakunnan nykykuvat : narratiivinen analyysi suomalaisesta maisemasta kansallisena visuaalisena tilana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kakko, Anna-Liisa
dc.date.accessioned 2010-09-24T08:02:16Z
dc.date.available 2010-09-24T08:02:16Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1136471
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201009242717 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25187
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan, miten kansallisesti määrittyneet, perinteiset suomalaisen maiseman visuaalisen esittämisen tavat suhteutuvat visuaalisiin representaatioihin nykysuomalaisista maisemista, ja millä tavoin nykysuomalaisten maisemien visuaalisen esittämisen tapa eroaa niistä. Lisäksi pohditaan, millaista voisi olla suomalaisen maiseman kansallinen visuaalinen esittäminen nykypäivän lähtökohdista. Kysymystä innoittaa pohdinta siitä, että suomalaisen maiseman kansalliset visuaalisen esittämisen tavat vastaavat etenkin nykyisin harvoin Suomea todellisena visuaalisena ympäristönä, ja että niitä suomalaisen kansakunnan kuvittajina kyseenalaistetaan harvoin. Tutkimusaineistona käytetään suomalaisia nykymaisemia esittäviä lehtivalokuvia Helsingin Sanomain Kuukausiliitteessä vuosina 2003-2008 julkaistuista jutuista. Maiseman tarkasteleminen sidotaan kansakuntaan kansallisena visuaalisena tilana. Kansakuntaa lähestytään poliittisena konstruktiona erityisesti Benedict Andersonin kansakuntateorian kuvitellun yhteisön käsitettä soveltaen. Maiseman visuaalista esittämistä pidetään kansakunnan konstruoimisen keskeisenä visuaalisena käytäntönä ja konstruktioluonteensa vuoksi poliittisena. Tutkimusmenetelmänä käytetään narratiivia. Kansakunta problematisoidaan narratiiviseksi soveltamalla Hannah Arendtin käsitystä poliittisen yhteisön narratiivisuudesta. Maiseman kansallisia, perinteisiä visuaalisen esittämisen tapoja ja niistä poikkeavia toisin esittämisen tapoja problematisoidaan tarkastelussa narratiivisesti Jean-François Lyotardin postmoderniin tieteennäkemykseen sisältyvien homologian ja paralogian käsitteiden avulla. Kuvantulkinnassa keskeistä on kuva konnotatiivisena Roland Barthesin ajattelun pohjalta. Tarkastelussa käy ilmi, että maisemasta on eriteltävissä perinteisiä esittämisen tapoja ja niistä poikkeavia, nykypäivän maisemien mukaisia esittämisen tapoja toisiinsa limittyneinä. Maiseman muuttuminen vaikuttaa sen visuaalisen esittämisen tapaan. Muutokset maisemassa nostavat voimakkaasti esiin ajallisuuden ulottuvuuden esittämisen suhteen ja kehottavat pohtimaan maiseman kansallisen esittämisen kriteerien mahdollista muuttumista ja niiden poliittista luonnetta.
dc.format.extent 111 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kansakunta
dc.title Kansakunnan nykykuvat : narratiivinen analyysi suomalaisesta maisemasta kansallisena visuaalisena tilana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201009242717
dc.subject.ysa maisema
dc.subject.ysa kansallismaisema
dc.subject.ysa valokuvat
dc.subject.ysa visuaalisuus
dc.subject.ysa kansakuntateoria
dc.subject.ysa Suomi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.subject.method Narratologia

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record