Kansalaisjärjestöjen elävä tila : tarkastelussa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n lausunnot ja kannanotot

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leukumaa, Riikka
dc.date.accessioned 2010-09-09T12:53:25Z
dc.date.available 2010-09-09T12:53:25Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1135520
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201009092546 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24969
dc.description.abstract Tutkielmassani olennaista on kansalaisjärjestöjen ja tarkemmin Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n (MLL) sekä Pelastakaa Lapset ry:n yhteiskunnallisen aseman tarkastelu järjestöjen omasta näkökulmasta. Tarkastelu painottuu julkisen ja kolmannen sektorin väliseen suhteeseen. Hahmotan kansalaisjärjestöjen asemaa suhteessa valtiovaltaan tutkimalla kansalaisjärjestöjen kommentointia valtiovallan toimiin ja esityksiin sekä järjestöjen omia kokemuksia niiden oikeudesta toimia valtiovallan rinnalla. Tutkielman aineiston muodostaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lasten lausunnot ja kannanotot vuodelta 2008. Lisäksi olen käyttänyt järjestöjen hyvinvointiohjelmia, toimintakertomuksia, sääntökirjoja ja historiikkeja sekä järjestön edustajan kommentteja aineistoanalyysin apuna. Tutkielman analyysimenetelmänä olen käyttänyt aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja diskurssianalyysia. Keskeiset asiat tutkielmassani ovat järjestöjen kommentoimien aiheiden ja niissä käytettyjen perustelujen analysointi, järjestöjen kokemukset valtiovallan roolista sekä niiden omista tehtävistään valtiovallan rinnalla. Lakeihin ja yleisesti päätöksentekoon liittyvät aiheet ovat eniten esillä lausunnoissa ja kannanotoissa. Myös elinympäristöt ja kulttuurinen ilmapiiri, vuorovaikutus ja osallisuus, taloudelliset voimavarat, ongelmien ennaltaehkäisy sekä sosiaaliturvaan ja terminologiaan liittyvät aiheet ovat kommentoinnin kohteena. Myönteinen, mutta kehittävä linja on selkeästi tarkastelemieni järjestöjen antamien lausuntojen ja kannanottojen tavallisin kommentointisuunta. Lasten etuja ja oikeuksia pidetään ensiarvoisen tärkeinä kaikissa aihepiireissä. Kuitenkin järjestöt suhtautuvat myös kriittisesti, torjuvasti ja uutta ehdottavasti esityksiin, joiden ne eivät usko saavuttavan toivottuja päämääriä, olevan epärealistisia tai unohtavan lasten edut ja oikeudet. Järjestöt perustelevat suhtautumistaan valtiovallan toimiin sekä arvo- että hyötydiskurssein. Kustannustehokkuus, taloudellisuus ja tehokkuus ovat osa myös järjestömaailman käyttämää kieltä ja todellisuutta, mutta myöskään asioiden ja toimintojen itseisarvoja ja inhimillisiä tarpeita ei ole unohdettu. Tutkielmani osoittaa, ettei järjestömaailma ole omien kokemustensa mukaan unohtanut alkuperäisiä tehtäviään valtiovallan toiminnan tarkkailijana ja yhteistyökumppanina, kokemuksellisen asiantuntijuutensa ja kanavallisuutensa avulla. Järjestöt kokevat asemansa edelleen tarpeelliseksi, arvokkaaksi ja hyödylliseksi sekä valtiovallan rinnalla toimiessaan että omana toimintaympäristönään, mutta muutoksia vaikuttamis- ja osallistumiskeinoihin on jo tullut ja tulee jatkossakin.
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
dc.subject.other Pelastakaa Lapset ry
dc.title Kansalaisjärjestöjen elävä tila : tarkastelussa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n lausunnot ja kannanotot
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201009092546
dc.subject.ysa demokratia
dc.subject.ysa julkinen valta
dc.subject.ysa kansalaisjärjestöt
dc.subject.ysa kansalaisyhteiskunta
dc.subject.ysa valtio
dc.subject.ysa yhteiskunnallinen asema
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record