Samanaikaisopettajien vuorovaikutus oppitunneilla : keskustelunanalyyttinen tutkimus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Korpi, Minna
dc.date.accessioned 2010-06-30T07:48:12Z
dc.date.available 2010-06-30T07:48:12Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1132094
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006302183 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24546
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää samanaikaisopettajien vuorovaikutuksen piirteitä alakoulun ensimmäisen luokan oppitunneilla. Tutkimus rajattiin koskemaan opettamiseen, ohjaamiseen ja luokanhallintaan liittyviä vuorovaikutustilanteita. Aineisto koostui 15 videoidusta ja litteroidusta oppitunnista, joilla työskentelivät yhdessä luokanopettaja ja lastentarhanopettaja. Tutkimus liittyi kahteen laajempaan tutkimusprojektiin (Kuorelahti & Vehkakoski 2008, Vehkakoski 2008–2010). Tutkimusmenetelmänä käytettiin keskustelunanalyysiä. Aineistossa esiintyi neljänlaista vuorovaikutuksen muotoa: Täydentämisessä opettaja toi työparinsa sanomaan jonkin lisäyksen jatkamalla, tarkentamalla tai konkretisoimalla. Tukeminen puolestaan koostui kohdentamisesta, toistamisesta ja myötäilystä. Eriävän näkemyksen esittämisessä toinen opettaja esitti jonkin muutosehdotuksen tai korjauksen toisen sanomaan. Opetuksen ja toiminnan suunnittelu oli enimmäkseen opettajien keskinäistä keskustelua, joka liittyi oppitunnin kulkuun. Siihen kuului työnjaon näkyväksi tekemistä, neuvottelua ja tiedon kysymistä. Täydentäminen ja tukeminen olivat yleisimpiä vuorovaikutuksen piirteistä ja vähiten ilmeni eriävän näkemyksen esittämistä. Opettajien vuorovaikutus oli siis enimmäkseen sujuvaa. Vuorovaikutuksen institutionaalisuus näkyi erityisesti responsiivisen toiminnan valinnassa, joka liittyi useimmiten oppilaiden ohjaamiseen. Pedagogisista konteksteista vuorovaikutusta ilmeni yleisimmin ohjeidenantotilanteissa. Tutkimuksessa esiin tulleista vuorovaikutuksen piirteistä löytyi yhtymäkohtia aiemmin esitettyihin samanaikaisopetuksen malleihin. Samanaikaisopetusta toteuttavat opettajat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia oman työnsä arvioinnissa.
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other samanaikaisopetus
dc.title Samanaikaisopettajien vuorovaikutus oppitunneilla : keskustelunanalyyttinen tutkimus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006302183
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en
dc.subject.method Keskustelunanalyysi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record