Passively ever after: Representation of Women in Disney’s Enchanted

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leskinen, Saara
dc.date.accessioned 2010-06-16T13:16:07Z
dc.date.available 2010-06-16T13:16:07Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24431
dc.description.abstract   Sadut saattavat vaikuttaa viattomalta viihteeltä, mutta niiden tehtävä ei ole pelkästään viihdyttää. Sadut muun muassa tarjoavat toivottavan ja ei-toivottavan käyttäytymisen kaavoja palkitsemalla sankarit ja rankaisemalla roistoja. Satuja on usein kritisoitu niiden naiskuvista. Etenkin Disneyn saduissa sankarittaret esitetään usein passiivisina, avuttomina kaunottarina. Lisäksi useissa saduissa sankarittarella on vastassaan roistotar, joka puolestaan esitetään aktiivisena ja itsenäisenä naisena. Sosiaalikonstructionistisen kielikäsityksen mukaan kieli rakentaa todellisuuttamme. Niinpä esimerkiksi satujen tarjoamat representaatiot eivät pelkästään heijasta nykyisiä naiskuviamme, vaan myös rakentavat sitä millaisena naiseus nähdään ja millaista naiseutta pidetään hyväksyttävänä. Koska Disneyn filmatisointien yleisöt ovat usein varsin laajoja, on tärkeää tarkastella kriittisesti Disneyn tarjoamia representaatioita. Tutkimuksessani pyrin kartoittamaan Disneyn Lumottu-elokuvan naisten representaatioita käyttäen apunani kriittistä diskurssintutkimusta. Tarkoitukseni on selvittää, esitetäänkö sadun sankarittaret yhä passiivisina, avuttomina kaunottarina vai onnistuuko elokuva haastamaan vanhat representaatiot. Analyysini osoitti, että kaikki tarinan naiset esitettiin kauniina ja ulkonäöstään hyötyvinä. Kuitenkin vain roistotar käytti ulkonäköään tietoisesti hyväkseen. Aktiivisuus jakoi elokuvan naiset varsin perinteiseen ja paljon kritisoituun tapaan: Sankarittaret olivat passiivisia, olipa kyseessä parisuhteen kohtalosta päättäminen tai onnellisen elämän etsiminen. Roistotar puolestaan pyrki aktiivisesti saavuttamaan päämääränsä. Avuttomuuden ja riippuvaisuuden suhteen elokuvan naiskolmikko oli melko monimuotoinen. Roistotar ja yksi tarinan hyvistä naisista olivat varsin itsenäisiä, mutta tarinan varsinainen sankaritar oli jatkuvasti riippuvainen miesten tarjoamasta avusta. Kaikki elokuvan naiset esitettiin taloudellisesti riippumattomina. Naisten esittäminen taloudellisesti riippumattomina oli yksi ainoista löydöistäni, joka mahdollisesti haastaa vanhoja representaatioita. Muuten Disneyn Lumottuelokuva ei juuri haastanut naisten representaatioiden usein kritisoituja piirteitä, vaan päätyi toistamaan niitä.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other fairy tales en
dc.subject.other feminist media studies en
dc.subject.other CDA en
dc.title Passively ever after: Representation of Women in Disney’s Enchanted
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006162076
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record