Konkurssin jälkeen uudelleen yrittäjäksi : yrittäjäuran jatkumiseen vaikuttavat yrittäjään liittyvät tekijät

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Viljanen, Tea
dc.date.accessioned 2010-05-11T07:17:21Z
dc.date.available 2010-05-11T07:17:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1129241
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005111733 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23422
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa selvitettiin yrittäjään liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrittäjäuran jatkumiseen konkurssin jälkeen. Ensisijaisena kiinnostuksena oli ymmärtää yrittäjän suhtautumista, ajattelutapaa ja asennoitumista sekä näiden vaikutusta jatkamispäätökseen. Taustan ilmiön tutkimiselle muodosti ymmärrys yrittäjyydestä epävarmuustekijöitä sisältävänä ja tilannetekijöistä riippuvana prosessina (mm. Bygrave 1994; Timmons & Spinelli 2004) sekä kokemukseen perustuvana elämänmittaisena oppimisprosessina (mm. Ronstadt 1988; Politis 2005 ja Ucbasaran ym.2006). Teoreettinen viitekehys muodostui tapayrittäjyyttä (mm. Huovinen 2007), yrittäjän toimintaa ohjaavia yksilöllisiä ominaisuuksia ja yrittäjäidentiteettiä käsittelevistä tutkimuksista (mm. Hytti 2002,2003 ja Lampela-Kivistö 2000). Viitekehykseen kuuluivat lisäksi epäonnistumista, epäonnistumiseen suhtautumista ja epäonnistumisesta oppimista (mm. Luthans ym. 2004; Envick 2004; Shepherd 2003; Cardon ja McGrath 1999) koskevat tutkimukset. Keskeisiä olivat lisäksi keskustelut yrittäjyysasenteista (mm. Kanniainen 2003; Hyytinen ja Pajarinen 2005) sekä yrittäjyysasenteiden ja konkurssipolitiikan vaikutuksista konkurssin tehneen yrittäjän yrittäjäuran jatkumiseen (Karkia 2003). Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena teemahaastattelun keinoin. Tunnusmerkit, joiden perusteella tutkimuskohteet valikoituivat, olivat yrittäjäuran jatkuminen konkurssin jälkeen ja omistajayrittäjyys pienyrityskontekstissa. Aineisto koostui kahden yrittäjän haastatteluista. Aineiston perusteella voidaan todeta, että menetysten laajuus ja epäonnistumisesta kulunut aika vaikuttavat konkurssikoke-mukseen suhtautumiseen. Suhteellisen suuretkaan taloudelliset menetykset eivät välttämättä vaikuta yrittäjäuran jatkumiseen kielteisesti. Henkilökohtaisilla ja sosiaalisilla menetyksillä on asian kannalta enemmän merkitystä. Yrittäjäuran jatkuminen edellyttää hyväksyvää suhtautumista konkurssikokemukseen ja sen seurauksiin. Yrittäjäuran jatkuminen ei sen sijaan välttämättä edellytä vahvaa yrittäjäidentiteettiä. Konkurssin jälkeistä yrittäjäuraa jatkavan henkilön identiteetti voi olla määrittynyt myös ammatin ja työnteon kautta. Yrittäjäura voi jatkua hyvin erilaisten yrittäjyyteen kannustavien veto- tai työntötekijöiden vaikutuksesta. Yrittäjyysintentioiden ja yrittäjäidentiteetin vahvuus vaikuttavat siihen, kuinka tavoiteltavaa toimintaa konkurssin jälkeinen yrittäjyys on esimerkiksi suhteessa palkkatyöhön, sekä siihen kuinka paljon henkilö on valmis ratkaisemaan konkurssin jälkeisen yrittäjäuran jatkumista vaikeuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi rahoitukseen liittyviä ongelmia.
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tapayrittäjyys
dc.title Konkurssin jälkeen uudelleen yrittäjäksi : yrittäjäuran jatkumiseen vaikuttavat yrittäjään liittyvät tekijät
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005111733
dc.subject.ysa yrittäjyys
dc.subject.ysa yrittäjät
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa konkurssi
dc.subject.ysa epäonnistuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yrittäjyys fi
dc.contributor.oppiaine Entrepreneurship en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record