Analyse de la description physique des personages féminins dans "Le Blé en herbe" de Colette

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tupamäki, Noora
dc.date.accessioned 2010-05-07T09:00:48Z
dc.date.available 2010-05-07T09:00:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23381
dc.description.abstract Tutkimuksessani tein analyysin naispuolisten henkilöhahmojen fyysisestä kuvailusta Coletten teoksessa le Blé en herbe. Tavoitteena oli vertailla hahmojen kuvailua ja tutkia, kuinka fyysinen kuvailu heijastaa ja rakentaa hahmon persoonaa. Analyysissä hyödynnetään Yannick Reschin tekemää tutkimusta viiden Coletten romaanin naishenkilöiden kuvailusta. Teoriassa käsitellään henkilöhahmoa kirjallisuudentutkimuksen kannalta, sekä naishahmojen tärkeää roolia Coletten teoksissa. Lisäksi teoria sisältää tarkemman kuvauksen analyysiosion perustana olevasta teoksesta. Analyysissa tutkitaan hahmoja ensin näiden fyysisen olemuksen, terveyden, värien, alastomuuden sekä kasvojen kautta, sekä tämän jälkeen näiden ruumiillista ilmaisua ja käyttäytymistä, äänen, katseen ja eleiden kautta. Analyysissä tulee esille Coletten naishahmojen vahvuus sekä sukupuolten välisen kommunikaation vaikeus. Kirjailijan moniselitteinen ja symbolinen kerronnan ja kuvailun tyyli heijastuu myös henkilöhahmoissa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta naishahmojen fyysisen kuvailun tärkeä asema Coletten teoksessa, sillä se heijastelee henkilön persoona ja rikastuttaa hahmoa vahvistaen lukijan muodostamaa kokonaiskuvaa. Henkilöhahmoissa korostuu kirjailijan tyyli yhdistellä ja sekoittaa abstrakteja ja konkreettisia elementtejä. en
dc.language.iso fre
dc.subject.other personnage, description, Colette en
dc.title Analyse de la description physique des personages féminins dans "Le Blé en herbe" de Colette
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005071706
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Faculty of Humanities en
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record