The effectiveness of robot-aided upper limb therapy in stroke rehabilitation : a systematic review of randomized controlled studies

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nykänen, Kati
dc.date.accessioned 2010-02-28T17:04:55Z
dc.date.available 2010-02-28T17:04:55Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1124153
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002281295 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23001
dc.description.abstract Robottiavusteisen terapian vaikuttavuus yläraajakuntoutuksessa AVH-potilailla – järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Kati Nykänen Fysioterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos Kevät 2010 73 sivua, 8 liitettä Ohjaajat: Tuulikki Sjögren, Ari Heinonen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen perusteella, yläraajoihin kohdistuneen robottiavusteisen terapian vaikuttavuuden näytönaste aivoverenkiertohäiriön (AVH) saaneilla kuntoutujilla. Kirjallisuushaku suoritettiin CINAHL (1982–8/2008), MEDLINE (1950–8/2008) ja EMBASE (-10/2008) sähköisistä tietokannoista seuraavilla hakusanoilla: aivoverenkiertohäiriö, halvaus, hemiplegia, yläraaja, kuntoutus, fysioterapia, robotti, satunnaistettu kontrolloitu koe. Lisäksi tutkimus sisälsi käsihakua. Tarvittaessa tutkijoihin otettiin yhteyttä tarkentavien tietojen saamiseksi. Kaikki satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka liittyivät robottiavusteiseen yläraajaterapiaan aikuisilla AVH-kuntoutujilla sekä oli julkaistu suomen, ruotsin, englannin tai saksan kielellä otettiin mukaan katsaukseen. Laadun arviointi perustui van Tulder:n (2003) julkaisemiin kriteereihin.Yksittäisen tutkimuksen laatupisteiden summa voi saada arvon 0-11. Laadun arvioinnissa käytettiin kahta itsenäistä ja sokkoutettua arvioijaa. Meta-analyysi ja suuruudet terapian vaikutukselle (effect size) laskettiin Cochrane Collaboration’s Review Manager Software 5.0.16-ohjelmalla. Sisäänottokriteerit täyttäviä satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia löytyi 18, joissa oli yhteensä 545 eri toipumisen vaiheessa olevaa AVH-kuntoutujaa. Tutkimusten laatupisteiden keskiarvo oli 5.5 (SD 1.1) ja vaihteluväli 4-7. Terapiassa käytettiin kymmentä erilaista robottia ja eniten harjoitettiin olka- ja kyynärniveltä. Kaikissa tutkimuksissa harjoittelua verrattiin muuhun fysioterapiaan. Robottiavusteinen terapia paransi tilastollisesti merkitsevästi (p<0.01) yläraajan toimintaa motorisia taitoja vaativissa päivittäisissä toiminnoissa akuuteilla AVH-kuntoutujilla. Ero ei ollut merkitsevä myöhäisemmässä toipumisen vaiheessa tai kognitiivisia taitoja vaativissa toiminnoissa. Olka- ja kyynärnivelen motorinen hallinta parani merkitsevästi (p<0.05) kaikissa toipumisen vaiheissa. Akuuteilla AVH-kuntoutujilla lihasvoima parani merkitsevästi (p≤0.05) harjoitusta saaneissa yläraajan proksimaalisissa lihaksissa. Yläraajan proksimaaliosien robottiavusteinen harjoittelu ei vaikuttanut distaaliosien motoriseen hallintaan tai lihasvoimaan. Robottiavusteista terapiaa ei todettu vaikuttavaksi yläraajan spastisuuden, nivelliikkuvuuden, kivun, masennuksen tai elämänlaadun osalta. Robottiavusteinen terapia on lupaava ja turvallinen terapiamenetelmä AVH-kuntoutujan yläraajakuntoutuksessa erityisesti akuutissa kuntoutumisen vaiheessa. Menetelmän käytettävyyttä ja soveltuvuutta kliiniseen käyttöön on tutkittava lisää.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other aivoverenkiertohäiriö
dc.subject.other kuntoutus
dc.subject.other fysioterapia
dc.subject.other yläraaja
dc.subject.other robotti
dc.title The effectiveness of robot-aided upper limb therapy in stroke rehabilitation : a systematic review of randomized controlled studies
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002281295
dc.subject.ysa aivoverenkiertohäiriöt
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.subject.ysa fysioterapia
dc.subject.ysa kädet
dc.subject.ysa robotit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record