Toimintajärjestelmän käsitteestä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Peltola, Tommi
dc.date.accessioned 2009-03-19T09:10:15Z
dc.date.available 2009-03-19T09:10:15Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19690
dc.description.abstract Toimintajärjestelmä on suomenkielinen vastine englanninkieliselle käsitteelle integrated management systems. Sen juuret ovat 1950-luvulla Japanista alkaneessa laadunhallintaliikkeessä. Laadunhallinta-järjestelmien jälkeen syntyi muista lähtökohdista muita järjestelmiä esim. ympäristö-, työterveys-, ja turvallisuusjärjestelmiä. Toimintajärjestelmiä perustellaan kilpailuedulla, tuottavuuden ja laadun parantumisella, sidosryhmäsuhteiden kontrolloinnilla ja kustannussäästöillä. Kritiikkiä esitetään niiden hallinnointikeskeisyydestä, monimutkaisuudesta ja kontrolleja lisäävästä luonteesta. Toimintajärjestelmiin liittyy käsitteitä kuten ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001, BSC, EFQM, vastuullisuus, benchmarking. Tarkastelemalla voi todeta, että ne antavat yleisesti käytetyn ja hyväksytyn käsitteistön, jonka avulla toimintajärjestelmiä rakennetaan. Mutta mitään yleistä viitekehystä tai standardia toimintajärjestelmälle ei kuitenkaan ole. Toimintajärjestelmä rakentuu edellä mainittujen käsitteiden pohjalta organisaatioon liittyvien sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Tässä kandidaatintutkielmassa määritellään toimintajärjestelmän käsite yleisellä tasolla ja tunnistetaan sitä koskevat tavoitteet.   en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other johtamisjärjestelmät en
dc.subject.other laadunvalvonta en
dc.subject.other toimintajärjestelmät en
dc.title Toimintajärjestelmän käsitteestä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903171155
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record