JYX-julkaisuarkisto sisältää Jyväskylän yliopistossa tuotettuja tai sen kokoelmista digitoituun muotoon muutettuja aineistoja. Pääosa kokoelmasta toimii Open Access -periaatteella eli aineisto on avoimesti kaikkien saatavilla. Mukana on kuitenkin jonkin verran myös tekijänoikeudellisista syistä käyttöoikeuksiltaan rajoitettua aineistoa.

Open AccessJYX-sivustot

JYX-sivustot esittävät osia JYXin aineistoista erillisinä sivuina. Sivustojen avulla voidaan esittää teemallisia kokonaisuuksia joustavasti ilman arkisto-ohjelmistojen rajoituksia.

JYX-sivustot Tutustu JYX-sivustojen sisältöön

 • Tekijät, toimijat ja strategia julkishallinnossa 

  Grönqvist, Henry Oskari (2024)
  Strategisen johtamisen käsitteet on luotu voittoa tavoittelevien organisaatioiden tar-peisiin. Tämän takia suurin osa strategiatutkimuksesta on keskittynyt markkinalogii-kalla toimivien organisaatioiden tutkimukseen, jolloin ...
 • Käyttöpääoman hallinnan yhteys pienten ja keskisuurten yritysten kannattavuuteen finanssikriisin aikana 

  Niiranen, Tuomas Antti Tapio (2024)
  Käyttöpääoman hallintaa on tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan keskittyen pääasiassa suuriin yhtiöihin. Tämän lisäksi tutkitut ajanjaksot ovat olleet erinäisten talouskriisien ulkopuolella. Tällä pro gradu -tutkielmalla ...
 • TWINGEN : protocol for an observational clinical biobank recall and biomarker cohort study to identify Finnish individuals with high risk of Alzheimer’s disease 

  Vuoksimaa, Eero; Saari, Toni T; Aaltonen, Aino; Aaltonen, Sari; Herukka, Sanna-Kaisa; Iso-Markku, Paula; Kokkola, Tarja; Kyttälä, Aija; Kärkkäinen, Sari; Liedes, Hilkka; Ollikainen, Miina; Palviainen, Teemu; Ruotsalainen, Ilona; Toivola, Auli; Urjansson, Mia; Vasankari, Tommi; Vähä-Ypyä, Henri; Forsberg, Markus M; Hiltunen, Mikko; Jalanko, Anu; Kälviäinen, Reetta; Kuopio, Teijo; Lähteenmäki, Jaakko; Nyberg, Pia; Männikkö, Minna; Serpi, Raisa; Siltanen, Sanna; Palotie, Aarno; Kaprio, Jaakko; Runz, Heiko; Julkunen, Valtteri; FinnGen (BMJ Publishing Group, 2024)
  Introduction A better understanding of the earliest stages of Alzheimer’s disease (AD) could expedite the development or administration of treatments. Large population biobanks hold the promise to identify individuals ...
 • Multimediaalisuus ikkunana työelämän digitalisaatioon 

  Lehtinen, Esa (Suomalainen tiedeakatemia, 2024)
  Digitalization has had a profound effect on work practices. However, digital practices have not replaced older practices such as paper documents and face-to-face interactions. Rather, interaction in the workplace is ...
 • Makrotalouden shokkien vaikutus asuntojen hintoihin 

  Weeman, Niklas (2024)
  Tämän gradun tavoitteena on tutkia makrotalouden shokkien vaikutusta asuntojen hintoihin. Tutkielma on empiirinen tutkimus, jonka taustaksi esitellään DiPasqualen ja Wheatonin (1992) teoria asuntojen hintojen dynamiikasta, ...

Näytä lisää