Show simple item record

dc.contributor.advisorHarju-Autti, Raisa
dc.contributor.authorKinnunen, Hanna
dc.date.accessioned2024-05-27T10:27:03Z
dc.date.available2024-05-27T10:27:03Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95243
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien kokemuksia digitaalisen teknologian käytöstä opetuksessa sekä heidän näkemyksistään tähän liittyvistä pedagogisista ratkaisuista. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaiseksi opettajat kokevat osaamisensa älylaitteiden käytön opetuksessa. Tarkoituksena oli saada tietoa, kuinka opettajat sisällyttävät älylaitteiden käytön opetukseen. Tämän fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen teoreettinen tausta on rakentunut aiempiin tutkimuksiin tutustumalla. Aineistonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, johon osallistui kuusi luokanopettajaa ja erityisopettajaa eri puolilta Suomea. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineistosta nousi keskeisenä asiana esille, että opettajien kokemukset älylaitteiden käytöstä opetuksessa ovat monimuotoisia ja vaihtelevia. Useimmat opettajat uskoivat älylaitteiden lisäävän oppimisen tehokkuutta ja monipuolisuutta. Tutkimus vahvistaa käsityksen siitä, että opettajien digitaidoilla on vaikutus älylaitteiden käyttämiseen opetuksessa. Tulokset eivät ole yleistettävissä pienen osallistujamäärän vuoksi koskemaan kaikkia opettajia. Tuloksista saa alustavan käsityksen opettajien teknologiaosaamisen ja koulutuksen roolista heidän älylaitteiden käyttämisessä ja kokemuksissa osana opetusta.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othererilaiset oppimisympäristöt
dc.subject.otherälylaitteet
dc.titleOpettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202405274006
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright