Show simple item record

dc.contributor.authorVähäsantanen, Katja
dc.contributor.authorNissinen, Kari
dc.contributor.authorPaloniemi, Susanna
dc.contributor.authorIkävalko, Heini
dc.contributor.authorHökkä, Päivi
dc.contributor.authorTarmo, Aleksi
dc.date.accessioned2024-04-29T06:50:03Z
dc.date.available2024-04-29T06:50:03Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationVähäsantanen, K., Nissinen, K., Paloniemi, S., Ikävalko, H., Hökkä, P., & Tarmo, A. (2024). Ammatillinen toimijuus ja tunteet työssä. <i>Työelämän tutkimus</i>, <i>22</i>(1), 59-99. <a href="https://doi.org/10.37455/tt.116925" target="_blank">https://doi.org/10.37455/tt.116925</a>
dc.identifier.otherCONVID_213341631
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94559
dc.description.abstractProfessional agency is crucial for the learning and creativity of employees and for the development and success of organisations. To contribute to this agency discussion, we examined professional agency and emotions at work and their relationship. The data were collected via an online survey (n = 777) from an expert organisation in a technical field. In addition to descriptive statistics, we analysed the data via the analysis of variance and structural equation models. Professional agency was reported to be at a fairly high level and positive emotions were experienced more often than negative emotions. In particular, supervisory and administrative positions were found to have a significant positive impact on both agency and emotions at work. Furthermore, the results show that professional agency is strongly related to emotions at work. The results indicate the need to recognise professional agency and its supportive practices to promote positive emotions at work.en
dc.description.abstractTyöelämässä korostetaan ammatillisen toimijuuden merkitystä niin yksilöiden oppimiselle ja luovuudelle kuin organisaatioiden kehittymiselle ja kukoistukselle. Avoin kysymys on kuitenkin, miten toimijuus on yhteydessä tunteisiin työelämässä. Tämän kysymyksen innoittamina tutkimme, millaisena ammatillinen toimijuus ja tunteet koetaan työssä, sekä näiden ilmiöiden yhteyttä toisiinsa. Aineisto perustui teknisen alan asiantuntijaorganisaatiossa toteutettuun sähköiseen kyselyyn (n = 777), ja analysoimme sitä kuvailevien tilastollisten tunnuslukujen lisäksi varianssianalyysillä ja rakenneyhtälömallinnuksella. Tutkimusaineistossa ammatillinen toimijuus raportoitiin melko vahvaksi ja positiivisia tunteita koettiin useammin kuin negatiivisia tunteita. Erityisesti ammattiryhmällä oli yhteys sekä toimijuuteen että tunteisiin siten, että hallinnollissa ja esihenkilötehtävissä työskentelevät raportoivat vahvempaa ammatillista toimijuutta ja useammin positiivisia tunteita kuin muu henkilöstö (liiketoiminnan tukihenkilöstö, tutkijat ja tutkimusta avustava henkilöstö). Tutkimustulokset osoittavat ammatillisen toimijuuden olevan voimakkaasti yhteydessä tunteisiin: toimijuus selitti aineistossa yli puolet tunnekokemusten vaihtelusta. Tutkimuksen johtopäätös onkin, että työelämässä on mahdollista edistää positiivisten tunteiden kokemista, jos työpaikoilla kiinnitetään huomiota ammatilliseen toimijuuteen ja sitä edistäviin käytäntöihin.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherTyöelämän tutkimusyhdistys ry
dc.relation.ispartofseriesTyöelämän tutkimus
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0
dc.titleAmmatillinen toimijuus ja tunteet työssä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404293188
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosKoulutuksen tutkimuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosFinnish Institute for Educational Researchen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange59-99
dc.relation.issn0788-091X
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume22
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2024 Työelämän tutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber200364
dc.subject.ysopositiivisuus
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoerot
dc.subject.ysoasiantuntijaorganisaatiot
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoesihenkilöt
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoammattiryhmät
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12031
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3485
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1075
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3482
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14505
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2335
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4191
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16262
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10139
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1835
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.relation.doi10.37455/tt.116925
dc.relation.funderFinnish Work Environment Funden
dc.relation.funderTyösuojelurahastofi
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundinginformationTutkimus on saanut tukea Työsuojelurahaston projektista (TUNTO2 – Tunnetoimijuus strategian toteuttamisen tukena, hankenumero 200364).
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0