Show simple item record

dc.contributor.authorWusu, Veera
dc.date.accessioned2024-04-24T05:51:22Z
dc.date.available2024-04-24T05:51:22Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94420
dc.description.abstractMaisterintutkielma tarkastelee Saharan eteläpuolisesta Afrikasta lähteneiden Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa (UAE) työskentelevien siirtotyöläisten narratiiveja. Aineistona on seitsemän siirtolaisen haastattelut, joista neljän narratiiveja on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin. Haastattelut on toteutettu Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa keväällä 2015. Tutkielman tavoitteena on valottaa jokapäiväisistä tapahtumista kerrottujen tarinoiden ja Arabiemiirikunnissa elävien siirtotyöläisten elämään linkittyvien laajojen yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden suhdetta. Aineisto on käsitelty kahdessa vaiheessa. Ensin siitä on tarkasteltu chronotope-käsitteen avulla tiettyihin aika-paikka -kiteymiin liittyviä siirtotyöläisten kesken jaettuja kokemuksia koko aineiston osalta. Tutkielmassa tarkastellaan menneisyyteen ja kotiin, menneisyyteen ja Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin, sekä nykyhetkeen ja Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin kytkeytyviä narratiiveja. Chronotope-analyysin avulla aineistosta on hahmotettu haastateltujen siirtotyöläisten kokemusten samankaltaisuuksia. Analyysin toisessa vaiheessa jokaiseen aika-paikka -kiteytymään liittyen on valittu lähempää tarkastelua varten kaksi narratiivia, jotka edustavat kyseistä kiteymää. Edelleen näistä toinen on analysoitu kolmitasoisen positioanalyysin (Bamberg 1997, De Fina 2013) avulla yksityiskohtaisesti. Kolmitasoisen positioanalyysin avulla on kuvattu osallistujien tapaa kuvata identiteettejään suhteessa tarinaan, jonka he kertovat, suhteessa henkilöön, jolle he sen kertovat, sekä linkitetty narratiivissa esille tulevia positioita laajempiin kirjallisuudessa, mediassa, sekä muiden haastateltavien vastauksissa ilmeneviin siirtotyöläisyyteen liittyviin ilmiöihin. Tutkielman tulokset kuvaavat yhtäältä siirtotyöläisten kokemuksiin liittyviä samankaltaisuuksia sekä sitä, miten yksittäisen ihmisen kohtaamat tapahtumat heijastavat laajempia tiedossa olevia ilmiöitä, ja toisaalta sitä, miten samankaltaisuuksista ja laajoista ilmiöistä huolimatta yksilöiden narratiivit yksityiskohtaisesti tarkasteltuna kertovat nimenomaan yhden ihmisen tavasta hahmottaa itsensä suhteessa elämänsä tapahtumiin ja ympärillä oleviin ihmisiin.fi
dc.description.abstractThis Master's thesis examines the narratives of migrant workers from sub-Saharan Africa working in the United Arab Emirates (the UAE). The data consists of interviews with seven migrants, of whom four narratives are exam-ined in more detail. The interviews were conducted in the UAE in spring 2015. The research aims to shed light to the connections between narrated everyday experiences and larger societal and global phenomena in the lives of migrant workers in the UAE. The analysis of the data was completed in two stages. First, it was analyzed using the concept of chronotope to examine the shared experiences among migrant workers in the specific time-place nodes across the data set. The study examines narratives linked to the past and home, the past in the UAE, and the present in the UAE. Chrono-tope analysis has been used to outline similarities in the experiences of interviewed migrant workers. In the second stage of the analysis, for each time-place node, two narratives representing the node were selected for closer examination. And, other of these was further analyzed in detail using a three-level positional analysis (Bamberg 1997, De Fina 2013). By the three-level positional analysis the ways participants narrate their identities in relation to the story they are telling, in relation to the person they are telling it to, and to link the positions emerg-ing in the narrative to wider phenomena related to migrant labor in the literature, in the media, and in the responses of other interviewees are described. The results of the study illustrate, on the one hand, the similarities in the experiences of migrant workers and how the events experienced by individuals reflect wider known phenomena, and, on the other hand, how, despite the similarities and wider phenomena, the narratives of individuals, reveal the way in which one person perceives themself in relation to the events of their life and the people around them.en
dc.format.extent56
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othermigration
dc.subject.otherpositioning analysis
dc.subject.otherUnited Arab Emirates
dc.subject.otherAfrica
dc.titleNarrative positioning of sub-Saharan migrant workers in the United Arab Emirates
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404243033
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLanguage, Globalization and Intercultural Communicationfi
dc.contributor.oppiaineLanguage, Globalization and Intercultural Communicationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.ysokerronta
dc.subject.ysosiirtolaisuus
dc.subject.ysosiirtotyöläiset
dc.subject.ysosiirtolaiset
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysonarration
dc.subject.ysomigration (demography)
dc.subject.ysomigrant workers
dc.subject.ysomigrants
dc.subject.ysoidentity (mental objects)
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright