Show simple item record

dc.contributor.authorHasanen, Annika
dc.date.accessioned2024-04-15T05:43:26Z
dc.date.available2024-04-15T05:43:26Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94292
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten koodinvaihto suomen ja englannin kielen välillä näkyy suomalaisissa TikTok-kommenteissa. Tutkimuksessa selvitettiin myös millaisia merkityksiä englannin kielen käyttö voi luoda. Tutkimuksen aineisto kerättiin yhden suomalaisen TikTok-käyttäjän saamista kommenteista. Kommenttien valintaperusteena oli englannin ja suomen kielen välisen koodinvaihdon toteutuminen jokaisessa kommentissa. Kommentteja kerättiin yhteensä 86 kappaletta. Kommentit analysoitiin rakenteen ja merkityksen näkökulmasta. Analyysi jaettiin näiden kahden näkökulman mukaan, ja analyysissä hyödynnettiin Herringin (2004) viitekehystä tietokonevälitteisestä diskurssianalyysistä. Herringin (2004) viitekehyksen lisäksi analyysissä käytettiin myös apuna Leen (2014) käsitteitä koodinvaihdosta. Lee (2014) jakaa koodinvaihdon kahteen eri kategoriaan: koodinvaihto on joko insertionaalista (insertional code-switching), tai vuorottelevaa (alternational code-switching). Rakenteen analyysissä tarkasteltiin etenkin kommenttien syntaksia, eli missä vaiheessa lausetta englanninkielinen elementti useimmiten esiintyi. Rakenteen analyysissä tutkittiin myös koodinvaihdon kahta tyyppiä, ja pyrittiin selvittämään ovatko kommentit esimerkkejä insertionaalisesta koodinvaihdosta vai vuorottelevasta koodinvaihdosta. Merkityksen näkökulmasta tarkasteltiin jargonia sekä sisäryhmän kielenkäyttöä. Tutkimuksen tulosten mukaan englannin kieltä käytetään hyvin monipuolisiin tarkoituksiin. Rakenteellisesti englantia käytettiin useimmiten lauseen lopussa, ja koodinvaihto koostui yleensä yhdestä sanasta. Kommentit olivat siis useimmiten esimerkkejä insertionaalisesta koodinvaihdosta. Merkityksellisesti koodinvaihtoa käytet-tiin työkaluna kohteliaisuuksia annettaessa, sekä ryhmäidentiteetin ilmaisemisessa. Koodinvaihtoa käytettiin myös sanastollisten erojen (lexical gap) korjaamiseen, sekä huumorin luomiseen. Usein koodinvaihdolle ei tosin löytynyt yhtä selkeää syytä, jolloin koodinvaihto oli todennäköisesti tyylivalinta.fi
dc.format.extent48
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherlanguage choice
dc.subject.otherCMDA
dc.title"Toi vika on big slay" : code-switching in Finnish TikTok comments
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404152864
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysokoodinvaihto
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysoTikTok
dc.subject.ysosocial media
dc.subject.ysocode switching (use of language)
dc.subject.ysodiscourse analysis
dc.subject.ysoTikTok
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright