Show simple item record

dc.contributor.advisorTorppa, Minna
dc.contributor.authorKytömäki, Juulia
dc.date.accessioned2024-04-10T06:11:06Z
dc.date.available2024-04-10T06:11:06Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94242
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin 2.-luokkalaisten kotiympäristöjä ja kodin informaalien aktiviteettien yhteyttä heidän matemaattisiin taitoihinsa. Lisäksi selvitettiin informaalien aktiviteettien yhteyttä lasten taitojen kehitykseen alkuopetuksen aikana. Kotiympäristön informaalit aktiviteetit koostuivat tässä tutkimuksessa matematiikkaa sisältävistä aktiviteeteista, yhteisestä lukemisesta sekä mobiilipelaamisesta. Pro gradu -tutkielma on osa Jyväskylän yliopiston Vuorovaikutus, kasvu ja oppiminen (VUOKKO) -tutkimushanketta. Tutkimuksen aineisto (N=309) koostuu hankkeessa vuonna 2022 kerätyistä vanhempien kyselyistä sekä lasten taitotestien pistemääristä. Aineiston kotiympäristöjä tarkasteltiin K-means -klusterianalyysillä tarkoituksena saada tietoa erilaisista kotiympäristöryhmistä. Kotiympäristöryhmien eroja lapsen matemaattisten taitojen suhteen tarkasteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla ja informaalien aktiviteettien yhteyttä lapsen matemaattisiin taitoihin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan välistä muutosta taitoalueissa tarkasteltiin askeltavalla regressioanalyysillä. Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa kotiympäristöistä, kun aineistossa havaittiin neljä informaalien aktiviteettien suhteen erilaista kotiympäristöryhmää. Nämä ryhmät eivät kuitenkaan eronneet toisistaan siinä, miten perheiden lapset pärjäsivät taitotesteissä. Myöskään informaaleilla aktiviteeteilla ei ollut yhteyttä lapsen matemaattisiin taitoihin tai muutokseen, joka lapsen taidoissa tapahtui ensimmäiseltä vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.fi
dc.format.extent33
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.titleKodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404102808
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysokotiympäristö
dc.subject.ysooppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright