Show simple item record

dc.contributor.advisorViljanen, Anne
dc.contributor.authorNuortio, Maija
dc.date.accessioned2024-02-13T06:54:52Z
dc.date.available2024-02-13T06:54:52Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93349
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa kootaan yhteen kirjallisuuskatsauksen avulla tutkimustietoa siitä, onko koherenssin tunteen ja fyysisen aktiivisuuden välillä yhteyttä yli 60-vuotiailla, sekä voidaanko koherenssin tunnetta vahvistaa lisäämällä fyysistä aktiivisuutta yli 60-vuotiailla. Tutkimusta koherenssin tunteen ja fyysisen aktiivisuuden välisestä yhteydestä on tehty jonkin verran, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Aihetta käsittelevistä tutkimuksista suuri osa koskee nuoria tai koko väestöä. Kirjallisuushaku toteutettiin lokakuussa 2023 PsycINFO (Ovid) ja PubMed (Medline) tieto-kantoihin. Kirjallisuuskatsauksen aineistoksi valikoitui seitsemän tutkimusta. Tutkimuksista kolme on poikkileikkaus- tai pitkittäistutkimuksia, joissa fyysisen aktiivisuuden määrä on itsearvioitu, koherenssin tunne on mitattu ja näiden muuttujien yhteyttä on analysoitu erilaisin tilastollisin menetelmin. Tutkimuksista neljä on satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, joissa osallistujat ovat ottaneet osaa liikuntainterventioon ja heidän koherenssin tunteen-sa on mitattu tutkimuksen alussa ja lopussa. Kaikissa tutkimuksissa koherenssin tunteen mittaamiseen käytetään SOC-13-kyselyä. Kolmesta pitkittäis- ja poikkileikkaustutkimuksesta kahdessa löydettiin tilastollisesti merkitsevä yhteys fyysisen aktiivisuuden ja koherenssin tunteen välillä. Kun yhteys oli tilastollisesti merkitsevä, se oli sitä vain suunnassa fyysisestä aktiivisuudesta koherenssin tunteeseen, mutta ei päinvastoin. Fyysinen aktiivisuus siis vaikutti koherenssin tunteeseen, mutta koherenssin tunne ei vaikuttanut fyysiseen aktiivisuuteen. Neljästä satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta kahdessa liikuntainterventio paransi koherenssin tunnetta tilastollisesti merkitsevästi. Kaikista seitsemästä tutkimuksesta siis neljässä tutkimuksessa löydettiin yhteys koherenssin tunteen ja fyysisen aktiivisuuden välillä. Kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittavat, että koherenssin tunteen ja fyysisen aktiivisuuden välillä voi olla yhteys, mutta jää epäselväksi, miksi tulokset ovat keskenään ristiriitaisia. Lisää tutkimusta koherenssin tunteen ja fyysisen aktiivisuuden välisen yhteyden ymmärtämiseksi tarvitaan. Jatkotutkimuksessa keskeistä olisi toteuttaa tutkimuksia riittävän pitkillä seuranta-ajoilla sekä rekrytoida tutkimuksiin sellaisia henkilöitä, joiden koherenssin tunne ei olisi korkea jo tutkimuksen alussa.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoherenssin tunne
dc.titleKoherenssin tunteen ja fyysisen aktiivisuuden välinen yhteys yli 60-vuotiailla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202402131829
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoikääntyneet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record