Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Antti
dc.contributor.authorLampinen, Noora
dc.date.accessioned2024-01-31T07:07:03Z
dc.date.available2024-01-31T07:07:03Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93145
dc.description.abstractSosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämislakien mukaiset järjestämisvastuut siirtyivät kunnilta ja kuntayhtymiltä 21:lle hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriö (2023) kertoo hyvinvointialueuudistuksen olevan “yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista”. Tämä pro gradu –tutkielma keskittyy hyvinvointialueiden ensimmäisen järjestämisvastuun aikaisen toimintavuoden talousarvion ilmiökokonaisuuden tutkimiseen laadullisen tutkimuksen keinoin. Työn case-organisaationa toimii Keski-Suomen hyvinvointialue. Tutkimukselle on myönnetty tutkimuslupa Keski-Suomen hyvinvointialueen toimesta. Kvalitatiivinen tutkimusaineisto kerättiin yhdeksän talouden ammattilaisen puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. Aineiston analysointi on toteutettu laadullisin menetelmin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimustulokset on esitetty abstrahoidussa muodossa ja tutkimustulosten tueksi on litteroitu suoria lainauksia tehdyistä haastatteluista. Lisäksi aineiston tueksi on esitetty muista internet-lähteistä saatua materiaalia. Tutkimustulokset esittävät case-organisaation talousarviovalmistelun keskeisimpiä haasteita olleen valmistelun vähäiset resurssit, valmistelulle jäänyt lyhyt aikaikkuna, valmiin pohjatiedon puute, uuden organisaation organisoitumisen haasteet sekä hyvinvointialueen rahoituksen määrä ja muutokset pitkin talousarviovuotta. Valmisteluun osallistuneet henkilöt ovat kokeneet työssään työpaineen kasvua ja stressiä, mikä on yhteneväinen tutkimustulos aiemman hyvinvointialueiden valmistelun tutkimuksen kanssa. Hyvinvointialueen talouden suurimpia haasteita on yleinen taloudellinen tilanne korkojen nousun ja inflaation myötä sekä työvoiman saatavuuden haasteet. Lisäksi palvelutarpeen kasvu sekä sosiaali- ja terveysalan palkkaratkaisu yhdessä palkkaharmonisaatiovaateen kanssa aiheuttavat case-organisaatiolle taloudellisia haasteita tulevina vuosina.fi
dc.format.extent61
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.titleHyvinvointialueiden ensimmäisen toimintavuoden talousarviovalmistelun haasteet : case Keski-Suomen hyvinvointialue
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202401311649
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylä University School of Business and Economicsen
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulufi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysouusi julkisjohtaminen
dc.subject.ysobudjetointi
dc.subject.ysohyvinvointialueet
dc.subject.ysotalousarviot
dc.subject.ysosote-uudistus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities/facilities#autotoc-item-autotoc-2).en
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat#autotoc-item-autotoc-2.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright