Show simple item record

dc.contributor.advisorSalminen, Jenni
dc.contributor.advisorRuotsalainen, Jenni
dc.contributor.authorMäki, Johanna
dc.contributor.authorMäki, Juho
dc.date.accessioned2023-11-22T06:44:04Z
dc.date.available2023-11-22T06:44:04Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91990
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajan oppiainekohtaisten pystyvyysuskomusten ja ohjausvuorovaikutuksen laadun eroja ja yhteyttä 1. luokan matematiikan ja äidinkielen opetuksessa. Luokanopettajan pystyvyysuskomuksia tarkasteltiin Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001) -mittarin avulla, jossa pystyvyysuskomukset koostuvat ohjauksellisista toimintatavoista, oppilaiden sitouttamisesta ja luokanhallinnasta. Ohjausvuorovaikutuksen laatua lähestyttiin Classroom Assesment Scoring System (CLASS; Pianta ym., 2008) -mittarilla, joka jakautuu tunnetukeen, toiminnan organisointiin ja ohjaukselliseen tukeen. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston VUOKKO-pitkittäistutkimusta (Salminen ym., 2021–2023). Aineisto kerättiin 1. luokan luokanopettajilta (N = 42) pystyvyysuskomuksia koskevalla kyselylomakkeella, ja lisäksi luokissa (N = 36) videoitiin yhdet matematiikan ja äidinkielen oppitunnit keväällä 2021. Aineisto analysoitiin parittaisella t-testillä ja lineaarisella regressioanalyysilla. Keskeisimpinä tuloksina havaittiin, että luokanopettajan pystyvyysuskomusten ja ohjausvuorovaikutuksen laadun välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä matematiikan opetuksessa, mutta tilastollisesti merkitsevä yhteys havaittiin äidinkielen opetuksessa. Lisäksi löydettiin, että pystyvyysuskomukset eivät eronneet oppiaineiden välillä, kun taas ohjausvuorovaikutuksen laatu oli korkeampaa äidinkielen kuin matematiikan opetuksessa. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että jo 1. luokalla luokanopettajan oppiainekohtaisilla pystyvyysuskomuksilla on vaikutusta oppiainekontekstisidonnaisesti opetussuoritukseen.fi
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.subject.otherpystyvyysuskomus
dc.subject.otherohjausvuorovaikutuksen laatu
dc.subject.other1. luokka
dc.subject.otherCLASS
dc.subject.otherTSES
dc.titleLuokanopettajan oppiainekohtaisten pystyvyysuskomusten yhteys ohjausvuorovaikutuksen laatuun matematiikan ja äidinkielen opetuksessa 1. luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202311228005
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysolaatu
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysooppiaineet
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.subject.ysoalkuopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record