Show simple item record

dc.contributor.authorPennanen, Anniina
dc.date.accessioned2023-10-24T10:03:24Z
dc.date.available2023-10-24T10:03:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/90600
dc.description.abstractSyksyllä 2016 voimaantuleva uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostaa entistä enemmän tieto- ja viestintätekniikan opetusta ja uusien teknologioiden hyödyntämistä opetuksessa. Tutkimukseni on etnografinen tutkimus mobiilioppimisesta. Keskiössä on tässä tutkimuksessa ollut tablettitietokoneiden hyödyntäminen opetuksen ja oppimisen välineenä tutkimuskohteena olevan alakoulun toimintakulttuurissa yhteistoiminnallisesta näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää miten tutkimuskohteena oleva koulu tukee tabletti-työskentelyä ja millaisia merkityksiä mobiilityöskentelylle annetaan koulukulttuurissa. Lisäksi tarkastelin sitä, miten yhteistoiminnallisuus näkyy opetuksessa ja oppimisessa tabletti-työskentelyn aikana luokan toimintakulttuurissa. Tutkimus on tehty peruskoulun ala-asteen kuudennen luokan oppitunneilla, jolloin oppilaat hyödynsivät tabletti-tietokoneita opetuksen ja oppimisen välineenä. Lähestyin oppilaita etnografisin menetelmin havainnoimalla ja ryhmähaastattelemalla kolmea oppilasryhmää sekä heidän opettajaansa. Aineiston analyysimenetelmänä käytin teemoittelua, jonka seurauksena rakentui kolme pääteemaa alateemoineen. Etnografisen tutkimuksen olennaisena piirteenä pidetään tutkijan positiota kentällä sekä etnografista kirjoittamista. Positioni tutkijana vaihteli tutkimuksen ajan, mutta kiteytin sen lopulta tabletti-tutkijaksi. Tutkimus osoitti, että tutkimuskohteena oleva koulu tarjoaa hyvät resurssit ja fyysisen oppimisympäristön tabletti-työskentelyn toteuttamiselle. Oppilaat hyödynsivät tabletti-tietokoneita oppimisensa välineenä mielellään ja toivoivat enemmän tabletti-työskentelyä koulussa pari- ja ryhmätöinä tehtäviksi. Arvioinnin ja työskentelyn kontrolloinnin hankaluus tabletti-työskentelyä suunniteltaessa ja toteutettaessa nousi opetuksen haasteeksi. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että tabletti-työskentelyssä tulisi huomioida innovatiivisuus koulun tasolla, opettajien koulutustarve sekä oppilaslähtöisyys yhteistoiminnallisin menetelmin.fi
dc.format.extent144
dc.language.isofi
dc.titleTabletti-tietokoneet yhteistoiminnallisen oppimisen mahdollistajana : etnografinen tutkimus peruskoulun kuudennen luokan toimintakulttuurista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202310246632
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.subject.ysoyhteistoiminnallisuus
dc.subject.ysomobiilioppiminen
dc.subject.ysoetnografia
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record