Show simple item record

dc.contributor.advisorMehtälä, Saana
dc.contributor.authorPetäjäaho, Miika
dc.date.accessioned2023-06-06T06:01:54Z
dc.date.available2023-06-06T06:01:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87452
dc.description.abstractPerinteiset toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) siirtyvät jatkuvasti yhä enemmän kohti Software as a Service (SaaS) pilvipalvelumallia. Tutkielmassa käsiteltiin kyseisen kasvavan ilmiön luomia mahdollisuuksia pienille sekä keskisuurille yrityksille. Aiheen kirjallisuuden määrän ja sisällön perusteella voitiin todeta, että toiminnanohjausjärjestelmien käyttö pk-yrityksissä on ollut huomattavasti pienempää ennen pilvipalveluita. Kanditutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Lähteissä pääasiassa käsiteltiin toiminnanohjausjärjestelmiä suuryrityksissä. Kuitenkin löytyi riittävän kattavasti lähteitä myös toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä pk-yrityksille. Ennen aiheen kokonaisvaltaista käsittelyä tutkielmassa esiteltiin aiheeseen liittyvät käsitteet toiminnanohjausjärjestelmät ja niiden keskeiset toimitustavat sekä pk-yritykset. Määritelmien jälkeen käsiteltiin pk-yritysten kykyä käyttöönottaa toiminnanohjausjärjestelmiä. Aiheen pohjustuksen jälkeen siirryttiin tutkielmassa avaamaan aiheen kirjallisuudesta löytyviä pilvipalvelumallisten toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia pk-yrityksille. Sieltä löydettiin keskeisenä laskevat käyttöönottokustannukset sekä siitä johtuvat pienemmät riskit, järjestelmän helppo käytettävyys sekä kohtuullisen hyvä skaalautuvuus. Kustannusten laskeminen oli yksi keskeisistä syistä, joka on mahdollistanut toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämisen myös pienissä yrityksissä. Käytettävyyttä SaaS-pilvipalveluissa yleensä lisää niiden mahdollistettu käyttö verkon yli sekä ohjelmiston jatkuva kehitys ja tuki. Perinteisen On-Premise-toiminnanohjausjärjestelmän huono soveltuvuus pk-yrityksille johtuu sen huonosta skaalautuvuudesta. Pk-yrityksistä todella iso osa on nopeasti kasvavia yrityksiä, jotka vaativat toiminnanohjausjärjestelmiltä jatkuvaa skaalautuvuutta. Yleensä toiminnanohjausjärjestelmien SaaS-pilvipalvelut ovat kokonaisuuksia tai palasia kokonaisuuksista. Niistä valitsemalla on mahdollista räätälöidä kohdeyrityksen tarpeille kohdennettuja ratkaisuja.fi
dc.description.abstractTraditional enterprise resource planning (ERP) systems are constantly moving more and more toward the Software as a Service (SaaS) cloud computing model. Cloud computing has opened opportunities for smaller companies. This thesis discussed the opportunities created by this growing trend for small and medium-sized companies (SMEs). Based on the amount and content of the literature on the subject, it could be concluded that the use of ERP systems in SMEs has been considerably lower before cloud services. Before the comprehensive treatment of the subject, study introduced the concepts related to the subject, ERP systems and their key delivery methods. It was also important to explain definition of SMEs. After the introduction of the terms, the ability of SMEs to implement ERP systems was explained. After priming the topic, the study moved on to explain the opportunities offered by cloud computing-based ERP systems found in the literature of the topic for SMEs. Main findings were the lower implementation costs and the resulting lower risks, the system's easy usability and reasonably good scalability. Decreasing costs was one of the key reasons that have made it possible to use ERP systems in small companies. Usability in SaaS cloud computing is usually increased by their possible use over network, continuous development, and support of the software. The poor suitability of traditional On-Premises ERP systems for SMEs is due to their poor scalability. A large part of SMEs is fast-growing companies that require continuous scalability from ERP systems. In general SaaS cloud computing of ERP systems are wholes of systems or parts of wholes of systems. Among them, it is possible to tailor solutions targeted to the target company's needs.en
dc.format.extent25
dc.language.isofi
dc.subject.otherSoftware as a Service
dc.subject.othermahdollisuudet
dc.titleERP SaaS-pilvipalveluiden mahdollisuudet pk-yrityksille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306063523
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysotietojärjestelmät
dc.subject.ysopilvipalvelut
dc.subject.ysotoiminnanohjausjärjestelmät
dc.subject.ysojärjestelmät
dc.subject.ysoSaaS-palvelut
dc.subject.ysoliiketoiminta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record