Show simple item record

dc.contributor.advisorAla-Ruona, Esa
dc.contributor.authorKeränen, Reetta
dc.date.accessioned2023-05-26T07:28:23Z
dc.date.available2023-05-26T07:28:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87235
dc.description.abstractLapsuudessa koettu hoitamaton, tunnistamaton ja huonosti hallittu kipu voi aiheuttaa aikuisikään asti kestäviä negatiivisia seurauksia, kuten kivun kroonistumista, toimintakyvyn laskua ja stressiä. Suomessakin on 2000-luvun aikana noussut tarve kehittää lasten ja nuorten kivun hoitoa. Perinteisesti lääkkeetön kivunhoito on tarkoittanut muun muassa psykologisia ja fysioterapeuttisia menetelmiä, mutta tutkimustieto tukee myös musiikin ja musiikkiterapian käyttöä. HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan Uudessa lastensairaalassa toimii Lasten kipukeskus, joka hoitaa akuuttia ja pitkittynyttä kipua, palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden kipua ja tarjoaa valtakunnallista konsultaatiota. Musiikkiterapia on osa keskuksen tarjoamaa moniammatillista hoitoa. Tämän maisterintutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten musiikkiterapiaa pitäisi toteuttaa Lasten kipukeskuksessa. Tavoitteena oli tarkastella musiikkiterapian mahdollisuuksia lasten ja nuorten akuuttien ja pitkittyneiden kiputilojen hoidossa. Tutkimusstrategiana oli toimintatutkimus ja tutkimus eteni toimintatutkimuksen syklisen prosessin mukaisesti. Aineistona käytettiin terapeutti-tutkijan reflektiopäiväkirjamerkintöjä sekä Uuden lastensairaalan kivunhoitoon osallistuvalle hoitohenkilökunnalle suunnattua laadullista kyselyä. Aineistot analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Ensimmäisessä toimintatutkimussyklissä analyysi tapahtui aineistolähtöisesti ja toisessa syklissä teoriaohjaavasti. Tuloksena muodostui ehdotus musiikkiterapian tavoitteista ja toteutustavoista lasten ja nuorten akuutin ja pitkittyneen kivun hoidossa sekä musiikkiterapeutin työkuvasta. Näiden pohjalta tuotettiin myös musiikkiterapiaohjeet henkilökunnan käyttöön. Tutkimus nosti esiin kehittämistarpeita, jotka liittyivät tiloihin ja välineistöön, mutta myös edelleen musiikkiterapian käytäntöjen selkeyttämiseen. Tulosten perusteella voi sanoa, että musiikkiterapia on luonteva osa lasten ja nuorten kivun moniammatillista biopsykososiaalista hoitoa Lasten kipukeskuksessa. Musiikkiterapia tuo hoitoon ainutlaatuisen lisän, mutta samalla se linkittyy lähialoihin. Jatkotutkimusta tarvitaan musiikkiterapian toteutustavoista, musiikkiterapian vaikuttavuudesta, sekä lasten ja nuorten kivunhoidon erityispiirteistä musiikkiterapian osalta.fi
dc.format.extent84
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherakuutti kipu
dc.subject.otherpitkittynyt kipu
dc.titleMusiikkiterapian mahdollisuudet lasten ja nuorten akuutin ja pitkittyneen kivun hoidossa : toimintatutkimus HUSin Lasten kipukeskuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305263295
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysolastentautioppi
dc.subject.ysomusiikkiterapia
dc.subject.ysokivunhoito
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysonuoret
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright