Show simple item record

dc.contributor.advisorKalalahti, Mira
dc.contributor.authorKärkkäinen, Mikko
dc.date.accessioned2023-05-26T07:26:28Z
dc.date.available2023-05-26T07:26:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87234
dc.description.abstractTutkielmassa tarkasteltiin positiiviseen pedagogiikkaan liittyviä käsityksiä ja asenteita. Tutkielma ymmärtää positiivisen pedagogiikan suhteellisen tuoreena pedagogisena suuntauksena, jonka keskiössä on oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen vahvuuksien, sosiaalisen liittymisen sekä myönteisten tunnetilojen kautta. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää tunnistavatko opiskelijat keskeisiä käsitteitä ja missä määrin he ovat samaa tai eri mieltä positiivisen pedagogiikan perusajatuksista sekä positiiviseen pedagogiikkaan kohdistuvasta kritiikistä. Tämän lisäksi työssä tarkasteltiin oliko opintosuunnalla sekä työkokemuksella alalta merkitystä edellä mainittuihin asioihin. Tämä pro gradu- tutkielma on menetelmiltään kvantitatiivinen tutkimus. Tutkielman kohdejoukkona toimi Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Pro gradu- tutkielman aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella Webropol-ohjelmiston avulla. Aineisto analysoitiin IBM SPSS 28.0- ohjelmistolla. Tuloksia esitettiin ristiintaulukoinnin, grafiikan sekä keskeisten tunnuslukujen avulla. Vertailujen osalta tilastollisina testeinä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä, t-testiä, Kruskall-Wallisin-testiä sekä MannWhitneyn U-testiä. Avoimien kommenttien osalta vastauksia analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Opiskelijat suhtautuivat positiiviseen pedagogiikkaan myönteisesti, mutta eivät täysin kritiikittömästi. Opiskelijat olivat jokseenkin samaa mieltä positiivisen pedagogiikan perusajatuksista. Opiskelijat tunnistivat keskeisiä käsitteitä ja teemoja. Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi perusajatusten sekä kritiikin osalta ohjausalan ja yhdistetyn luokan väliltä.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.subject.otherkasvatustieteellinen tiedekunta
dc.titleJyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden käsityksiä ja asenteita positiivisesta pedagogiikasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305263294
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysokvantitatiivinen tutkimus
dc.subject.ysopositiivinen pedagogiikka
dc.subject.ysopositiivinen psykologia
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokasvatustiede


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record