Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltola, Henna-Riikka
dc.contributor.authorSiltavuori, Sari
dc.date.accessioned2023-05-03T05:02:45Z
dc.date.available2023-05-03T05:02:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86730
dc.description.abstractMaisteritutkielmani käsittelee sitä, miten musiikillinen identiteetti ja musiikillinen toimijuus rakentuvat omaelämäkerrallisessa puheessa. Omaelämäkerrallinen puhe tässä tutkimuksessa tarkoittaa sekä puhuttua että kirjoitettua haastatteluaineistoa. Tutkielmassa analysoidaan sitä miten haastateltavat ovat käyttäneet musiikkia välineenä oman identiteetin rakentamiseen ja ilmaisuun sekä sitä, miten elämänkulku, toimijuus ja identiteetti vastavuoroisena suhteena ovat muovanneet toisiaan eli sitä, miten toimijuus rakentaa omaa elämänkulkua ja miten elämänkulku muovaa toimijuutta. Tutkimus on toteutettu analysoimalla kolmen haastateltavan omaelämäkerrallista puhetta IPA- menetelmällä (Interpretative Phenomenological Analysis). Tutkittavien elämässä musiikki: säveltäminen ja sanoittaminen, musiikin kuuntelu, soittaminen ja laulaminen on jo tärkeä osa omaa elämän hallintaa ja identiteettiä. Tutkimuksen teoreettinen taustakehikko muodostuu musiikillisen identiteetin ja musiikillisen toimijuuden selitysmalleista, sosiokognitiivisesta teoriasta, psykososiaalisesta identiteettiteoriasta sekä narratiivisesta tutkimuksesta. Aineiston analyysin perusteella voidaan päätellä, että omien henkilökohtaisten merkittävien musiikillisten kokemusten reflektointi, niiden heijastaminen tulevaisuuteen ja tutkimuksen kautta tapahtuva analysointi voi vakiinnuttaa ja uudelleen suunnata musiikin harrastajan ja musiikkiammattilaisen musiikillisen identiteetin ja toimijuuden rakentumista sekä vahvistaa musiikin tekemiseen liittyvää minäpystyvyyttä.fi
dc.format.extent87
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheromaelämäkerta
dc.subject.otherIPA
dc.title”Olen surrealistinen flamenco-modulaari wannabehuilisti myös arkielämässä” : musiikin, identiteetin ja toimijuuden kietoutuneisuus elämäkerrallisessa puheessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305032825
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysokokemukset
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright