Show simple item record

dc.contributor.advisorKiviniemi, Anne-Laure
dc.contributor.advisorRuohotie-Lyhty, Maria
dc.contributor.authorVirkkala, Juulia
dc.date.accessioned2023-05-03T04:53:42Z
dc.date.available2023-05-03T04:53:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86728
dc.description.abstractMonikulttuurisessa maailmassa ymmärrys ja arvostus eri kulttuureita kohtaan on tärkeä taito, johon myös kouluissa tulisi kiinnittää huomiota. Usein vieraan kielen opetuksen tavoitteena nähdään kyky kommunikoida, mutta on syytä huomioida, että onnistunut vuorovaikutus edellyttää myös kulttuurisen kontekstin tuntemista. Tämän vuoksi kielten tunneilla tulisi perehtyä myös kielialueen kulttuurioloihin ja kulttuurisiin käytänteisiin. Oppilaita tulisi herkistää huomaamaan kulttuurien välisiä eroja ja opettaa heitä suhtautumaan avoimesti vierauteen. Tämä valmistaa heitä olemaan vuorovaikutuksessa niidenkin henkilöiden kanssa, joiden käsitys ja kokemus maailmasta voi poiketa heidän omastaan. Toisin sanonen oppilaiden kulttuurienvälistä toimintakykyä tulisi kehittää. Tämän tutkielman tarkoitus on osoittaa, miten kulttuurienvälisyys voidaan sisällyttää vieraan kielen oppitunneille osaksi kulttuurikasvatusta. Tätä varten luodaan kulttuuriin pohjautuva materiaalipaketti, jota opettajat voivat hyödyntää ranskan kielen opetuksessa yläkouluikäisten A-ranskan lukijoiden kanssa. Teoriataustaan pohjautuen näkemys kulttuurista on kokonaisvaltaisempi: kulttuurin käsite voi pitää sisällään esimerkiksi tieteen, taiteen, musiikin, kirjallisuuden, elämäntavat sekä kielen ja vuorovaikutuksen. Tarkoitus on siis tuoda materiaalissa kattavasti esiin ranskalaisen kulttuurin eri ulottuvuuksia samalla valmistaen oppilaita kulttuurienvälisiin kohtaamisiin. Näin ollen kulttuuria lähestytään niin yleisellä tasolla keskittyen maailman monikulttuurisuuteen kuten myös yksityiskohtaisemmin keskittyen ranskalaiseen kulttuuriin. Materiaalipaketin tehtävät perustuvat David Kolbin teoriaan kokemuksellisesta oppimisesta. Siinä oppiminen nähdään syklisenä prosessina sisältäen neljä eri vaihetta. Keskiössä kuitenkin ovat oppilaiden henkilökohtaiset kokemukset, joita jaetaan yhdessä muiden oppijoiden kanssa. Pelkkä kokemusten jakaminen ei kuitenkaan riitä oppimiseen, vaan oppilaat etenevät syklisen prosessin avulla reflektoinnin ja käsitteellistämisen kautta toimintaan. Materiaalipaketti kokonaisuutena tukee oppilaiden kulttuurienvälistä kompetenssia tuoden esiin monikulttuurisuuden ulottuvuuden ja kulttuurien välisen vertailun osana ranskalaisen kulttuurin opetusta. Sen on tarkoitus lisätä oppilaiden avoimuutta kulttuureihin liittyvää vierautta kohtaan ja näin antaa heille rohkeutta hakeutua kulttuurienvälisiin kohtaamisiin ja myös toimimaan näissä tilanteissa kulttuuriset erot huomioiden.fi
dc.format.extent138
dc.language.isofr
dc.titleUn voyage dans l'univers de la culture : ensemble de fiches pédagogiques destiné aux enseignants de français langue étrangère pour développer les compétences interculturelles des collégiens dans l'enseignement du français
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305032823
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysokulttuurikasvatus
dc.subject.ysokokemusoppiminen
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysokulttuurienvälisyys
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokulttuuri


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record