Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.authorSonninen, Saara
dc.date.accessioned2023-04-19T05:45:27Z
dc.date.available2023-04-19T05:45:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86410
dc.description.abstractSosiaalisen median käytön yleistyminen ja siellä tuotetun sisällön lisääntyminen ja moninaistuminen on johtanut korostuneeseen tarpeeseen arvioida sisällön luotettavuutta. Jokainen sosiaalisen median käyttäjä kohtaa suuria määriä eri tahojen julkaisemaa sisältöä, jonka luotettavuuden arviointi on lähes täysin käyttäjän vastuulla. Sosiaalisen median sisältöjen käyttö myös informaationlähteenä on yleistynyt huomattavasti. Tämä muodostaa ongelman, joka korostuu erityisesti nuorten käyttäjien kohdalla, sillä he ovat usein haavoittuvaisemmassa asemassa kohdatessaan epäluotettavaa ja harhaanjohtavaa sisältöä sosiaalisessa mediassa. Nuoret myös käyttävät sosiaalista mediaa vanhempia ikäluokkia aktiivisemmin. Siksi on tärkeää ymmärtää, kuinka nuoret arvioivat sosiaalisessa mediassa kohtaamansa sisällön luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa tutkitaan, millaisia mekanismeja nuoret hyödyntävät sosiaalisen median sisältöjen luotettavuuden arvioinnissa, millaisiin julkaisijoihin he luottavat, ja kuinka heidän henkilökohtainen toimijuutensa vaikuttaa luottamukseen. Tutkimuksen kohderyhmää ovat 15–29-vuotiaat suomalaiset ja isobritannialaiset nuoret, jotka käyttävät sosiaalista mediaa. Tutkimuksessa käytettiin vuonna 2019 kerättyä kyselyaineistoa, johon on vastannut lähes 3000 nuorta. Tutkimuksessa on hyödynnetty sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimustulokset osoittavat yhteensä 14 mekanismia, joita nuoret hyödyntävät sosiaalisen median sisältöjen luotettavuuden arvioinnissa. Voidaan siis todeta, että monella nuorella on useita työkaluja ja tietotaitoa, joita luotettavuuden arvioinnissa voisi hyödyntää. Samalla tutkimusaineisto kuitenkin osoitti, että moni nuori ei oikein tiedä, miten luotettavuutta voisi arvioida. Tulokset osoittavat, että tässä tutkimuksessa tutkituista sosiaalisessa mediassa sisältöjä julkaisevista tahoista nuoret luottavat eniten julkishallinnon, oppilaitosten, sekä ystäviensä tuottamaan sisältöön. Vähiten luottamusta taas nauttivat bloggaajat, videobloggaajat, brändit sekä journalistit. Tutkimuksessa etsittiin myös yhteyttä luottamuksen muodostumisen sekä nuoren henkilökohtaisen toimijuuden välillä, mutta sellaista ei tällä tutkimuksella pystytty todentamaan. Tämä tutkimus tarjoaa lisätietoa siitä, millaisia keinoja nuoret käyttävät arvioidessaan luotettavuutta sosiaalisessa mediassa, ja millaisten tahojen julkaisemiin sisältöihin nuoret sosiaalisessa mediassa luottavat. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan nuorten sosiaalisen median käyttäjien henkilökohtaisen toimijuuden vaikutusta luottamuksen muodostumiseen.fi
dc.description.abstractThe increasing use of social media and the vast amount of multifaceted content online has led to an increased need to evaluate the trustworthiness of social media content. Every social media user comes across substantial amounts of content published by different entities, and evaluating the trustworthiness of the content is nearly completely the users’ responsibility. The use of social media as a source of information has also notably increased. This creates a problem that is highlighted in the case of young social media users, who are in a more vulnerable position when coming across untrustworthy or misleading content. Young people also use social media more actively compared to older demographics. Thus, it is important to understand, how young people evaluate trustworthiness on social media. This research aims to discover the types of mechanisms young people use to evaluate trustworthiness on social media, what types of content creators they trust, and how their personal agency impacts trust. The target group of this research are 15-29-year-old Finnish and British social media users. The data used in this research was gathered in 2019 as part of the #Agents project, and it has nearly three thousand replies in total. The data and research methods are both quantitative and qualitative. The research found a total of fourteen mechanisms that young people use to evaluate trustworthiness on social media. Based on this research it can be said that young people use a variety of mechanisms and possess a lot of knowledge about assessing trustworthiness on social media. On the other hand, the research also showed that many young people are not quite sure how to evaluate trustworthiness on social media. In comparing the trustworthiness of content from different publishing entities, the study shows that young people place the most trust on content created by public authorities, educational institutes, and their friends. The least trustworthy publishers were found to be bloggers, videobloggers, brands and journalists. This research also attempted to establish a relation between trust and young peoples’ personal agency in the context of social media. However, this research did not establish a significant correlation between trust and personal agency. This thesis sheds light on how young people evaluate trustworthiness on social media, the publishers young people trust on social media, as well as a discussion about how personal agency might impact the trust formation process.en
dc.format.extent101
dc.language.isoen
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othertrust formation
dc.subject.otheragency
dc.titleYoung people and the trustworthiness of social media content
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202304192534
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestinnän johtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Communicationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi2043
dc.subject.ysoluotettavuus
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysouusmedia
dc.subject.ysososiaaliset verkostot
dc.subject.ysoreliability (general)
dc.subject.ysosocial media
dc.subject.ysotrust
dc.subject.ysoyoung people
dc.subject.ysonew media
dc.subject.ysosocial networks
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright