Show simple item record

dc.contributor.advisorMaunumäki, Minna
dc.contributor.authorHiisvirta, Satu
dc.date.accessioned2023-04-18T07:05:10Z
dc.date.available2023-04-18T07:05:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86396
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on matematiikan kielentämisestä ja kielentämisen menetelmistä alakoulun matematiikan opetuksessa. Lisäksi selvitetään, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on matematiikan kielentämisestä oppimisen suhteen ja millaisen merkityksen he näkevät oppikirjoilla olevan matematiikan kielentämisessä. Matematiikan kielentämisellä tarkoitetaan tässä matemaattisen ajattelun selittämistä suullisesti, kirjallisesti, välinein ja kuvin. Tämän fenomenografisen tutkimuksen teoriapohja muodostettiin perehtymällä aikaisempiin tutkimuksiin. Aineistonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, johon osallistui kuusi alakoulun luokanopettajaa. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä analyysiä. Aineistosta nousi keskeisinä kielentämistä kuvaavina käsitteinä sanoittaminen, konkretisointi ja ymmärtäminen. Opettajat näkivät kielentämisen edistävän matemaattisen ajattelun ja ymmärtämisen kehittymistä ja oppimista. Keskeisinä keinoina he käyttivät selittämistä, piirtämistä, välineitä ja sanallisia ongelmanratkaisutehtäviä. Opettajien käsitysten mukaan oppikirjan tulisi toimia opetuksen runkona ja tukea opetusta, oppimista ja eriyttämistä. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että opettajat pitävät matematiikan kielentämistä tärkeänä opetuksessa ja oppimisessa. Heidän käsityksiensä mukaan opetuksen ja oppikirjojen tulee tukea matematiikan kielentämistä, sanoittamista, ymmärtämistä ja konkretisointia.fi
dc.format.extent91
dc.language.isofi
dc.subject.othermatematiikan kielentäminen
dc.titleLuokanopettajien käsityksiä matematiikan kielentämisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202304182520
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomatematiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record