Show simple item record

dc.contributor.advisorRutanen, Niina
dc.contributor.authorTommola, Milja
dc.contributor.authorSuutari, Iitu
dc.date.accessioned2023-04-05T10:29:37Z
dc.date.available2023-04-05T10:29:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86275
dc.description.abstractLastenkirjallisuudessa käsitellään monenlaisia lasten elämän kannalta keskeisiä aiheita. Yksi tällainen aihe on varhaiskasvatuksen aloitus, johon tässä tutkielmassa syvennyimme. Tavoitteenamme oli tutkia sitä, minkälaista kuvaa varhaiskasvatusta aloittavasta lapsesta kirjat esittivät. Valitsemamme näkökulmat aiheen tarkasteluun olivat lapsen tunteet, toiminta ja häneen kohdistuva aikuisen tarjoama tuki. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineistomme koostui kahdeksasta vuoden 2010 jälkeen ilmestyneestä lasten kuvakirjasta. Sisällönanalyysin kautta muodostimme tutkimustulokset kuhunkin tutkimuskysymykseen. Lasten ilmentämät tunteet jaettiin kahteen yläluokkaan: miellyttäviin ja epämiellyttäviin tunteisiin. Lapsen toimintaa kuvaavia yläluokkia olivat: varmistuksen hakeminen, itsenäinen toiminta, vuorovaikutteinen toiminta ja välttelevä käyttäytyminen. Aikuisen antama tuki tiivistyi yläluokkiin: lapsen luottamuksen lisääminen, lapsen ihmissuhteiden huomioiminen, tapahtumien verbaalinen jäsentäminen ja toimiminen lapsen puolesta. Kirjoissa kuvattiin sitä, kuinka lapsen tuntiessa eri tunteita hänen toimintansakin tulee ilmi monenlaisissa muodoissa samoin kuin aikuisen hänelle tarjoama tuki. Nämä perspektiivit rakentavat kaikki osaltaan kirjojen kuvausta lapsesta lastenkirjallisuuden kontekstissa. Tulokset haastavatkin ajattelemaan kirjojen välittämää kuvaa lapsesta varhaiskasvatuksen aloittajana.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.titleLapsi varhaiskasvatuksen aloittajana lasten kuvakirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202304052406
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoaloitus
dc.subject.ysokuvakirjat
dc.subject.ysolastenkirjallisuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright