Show simple item record

dc.contributor.advisorMaunumäki, Minna
dc.contributor.authorLahdensuo, Laura
dc.contributor.authorViitanen, Maria
dc.date.accessioned2023-03-17T06:41:57Z
dc.date.available2023-03-17T06:41:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86029
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitämme, miten Suomen kansakoulun isän, Uno Cygnaeuksen kasvatusajattelu ja hänen kansakoulua koskevat kirjoituksensa näkyvät vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tarkastelemme Cygnaeuksen ajattelun yhtymäkohtia opetussuunnitelman yleiseen osaan sekä käsityön ja uskonnon oppiaineisiin. Kuvaamme myös hänen kasvatusajatteluunsa vaikuttavia taustoja hänen elämänhistoriansa ja muiden kasvatusajattelijoiden myötä. Uno Cygnaeuksen pyrkimys oli tasavertaisen koulutuksen saaminen kaikille lapsille ja hänet valittiin tekemään ehdotus Suomen kansakoulutoimesta. Tutkimusaineistona olivat rajatut Uno Cygnaeuksen kirjoitukset ja vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Tutkimusmenetelmänä käytimme hermeneuttista analyysiä, jolla pyrimme ymmärtämään tekstien merkityksiä. Historiallisen tiedon merkitys oli keskeinen, sillä hermeneuttisella kehällä mennyt ymmärretään aina suhteessa nykyiseen. Syvenevään ymmärrykseen pyrimme tarkastelemalla kohdetta vuoroin kokonaisuutena ja yksityiskohtina. Uno Cygnaeukselle tärkeimpiä kasvatusajatuksia, jotka näkyivät vahvasti myös vuoden 2014 opetussuunnitelmassa olivat sivistys, havainnollistaminen, ymmärtäminen, ajattelemisen taito, yksilöllisyys, lapsilähtöisyys, tietojen ja taitojen yhteenkuuluvuus, käytännölliset harjoitukset, luottamuksellinen ilmapiiri tasa-arvo, ja kasvattava käsityö. Cygnaeus on ollut aikaansa edellä monissa kasvatus- ja opetuskysymyksissä ja tämä tutkimus auttaa löytämään cygnaeuslaisen perinnön myös nykyisestä kasvatusajattelusta ja opetussuunnitelmasta.fi
dc.format.extent122
dc.language.isofi
dc.subject.otherUno Cygnaeus
dc.subject.otherkasvatusajattelu
dc.subject.otherPerusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
dc.titleJärjellä ja sydämellä omistettu tieto : hermeneuttinen tulkinta Uno Cygnaeuksen kasvatusajattelusta vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303172181
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokasvatushistoria
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysokansakoulu
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoSuomi
dc.subject.ysokasvatusfilosofia
dc.subject.ysokansanopetus
dc.subject.ysokoululaitos
dc.subject.ysopedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record